Satsingsområder

Energiteknologi

Vi skal bidra med å utvikle fremtidens energiløsninger

Illustrasjonsfoto av Andrew Haimer, Unslpash

For å nå de globale klimamålene er det behov for endringer i dagens energisystem. Verden vil trenge innovative teknologier og løsninger fra forskning og næringsliv. Karbonfangst og lagring, fornybar energi, batterier og hydrogen er nøkkelteknologier i morgendagens globale energisystem. Kjeller Innovasjon har lang erfaring med kommersialisering av energiteknologi. Sammen med våre partnere fra FoU og industri skaper vi framtidens bærekraftige energiløsninger. Vi hjelper også oppstartselskaper som jobber med energiteknologi.

 Blant våre samarbeidspartnere er:

Vil du vite mer? Ta kontakt med Erland Lundby

Har du spørsmål?

Kristina Đurkić

Senior forretningsutvikler

Vis profil