Satsingsområder

Forskningsbaserte innovasjoner kan skape store verdier for samfunnet. Det gir oss nye og forbedrede produkter og tjenester som er nøkkelen til vår velstand. Ved å omdanne forskningsresultater til kommersielle muligheter skapes nye, fremtidsrettede arbeidsplasser og ny kunnskap. Norsk flerfaseteknologi, fiskeoppdrett og shipping hadde ikke vært de industriene de er i dag uten sterke norske forskningsmiljøer.

Sammen med våre partnere utvikler vi markedstilpassede teknologier og bygger nytt næringsliv for å løse store samfunnsutfordringer innen områdene energi, bioøkonomi, romteknologi, smarte samfunn og mobilitet.