Ansatte

Kristina Đurkić

Senior forretningsutvikler

Kristina har mange års erfaring fra innovasjon, produkt-, kompetanse- og forretningsutvikling, på globalt nivå. Hun har et stort nettverk i industrien og FoU miljøer, både i Norge og internasjonalt. Kristina har også erfaring med strategi og utvikling av forretning basert på forskningsresultater innen fremvoksende verdikjeder. Hun er oppriktig opptatt av verdiskaping og om å skape raskest vei fra idé til kommersialisering. Kristina er utdannet Master of Science innen kjemi fra Universitet i Bergen og Master of management fra BI i Oslo.

Kristina har mange års erfaring fra innovasjon, produkt-, kompetanse- og forretningsutvikling, på globalt nivå. Hun har et stort nettverk i industrien og FoU miljøer, både i Norge og internasjonalt. Kristina har også erfaring med strategi og utvikling av forretning basert på forskningsresultater innen fremvoksende verdikjeder. Hun er oppriktig opptatt av verdiskaping og om å skape raskest vei fra idé til kommersialisering. Kristina er utdannet Master of Science innen kjemi fra Universitet i Bergen og Master of management fra BI i Oslo.