Nyheter

Norsk hydrogensatsing i India

Foto: Sturle Pedersen, styreleder for Greenstat Hydrogen India PVT LTD

Det norske selskapet Greenstat satser stort på hydrogen i India. Selskapet skriver på sin nettside at de ser store muligheter sammen med sine partnere å ta en viktig markedsposisjon i Hydrogenmarkedet i India.

Indiske myndigheter har bestemt at de skal bli ledende på Hydrogen og vil i årene fremover tilrettelegge for rask utbygging og store investeringer ved å tiltrekke ledende kompetanse, erfaring og teknologi som kan sikre høy vekst og utvikling av totale Hydrogen økosystem/økonomi i India.

Den nye etableringen, Greenstat Hydrogen India, er støttet av Innovasjon Norge og vil være en døråpner for norsk industri på det indiske hydrogenmarkedet.

En viktig bidragsyter i Indiasatsingen er H2Cluster. Klyngen initierer og fasiliterer prosjekter på tvers av partnerne i samarbeid med bedrifter og organisasjoner.

– Formålet med satsingen i India er å etablere en felles plattform for eksport av teknologi og kompetanse samt utveksling av FoU, gjennom etablering av et Center of Excellence (CoE) i India, forteller klyngeleder Knut Linnerud.

Skal ta hydrogen til neste nivå

“Selskapene i den norske hydrogenklyngen representerer ledende kunnskap og erfaring. Med nøkkelkompetanse fra den fornybare sektoren, petroleumssektoren, industrisektoren, og den maritime sektoren har vi et solid grunnlag for å ta hydrogen til neste nivå”, sa Tina Bru i sin tale på lanseringen av Center of Excellence (CoE) i India.Her kan du se hele talen:

Greenstat Hydrogen India har allerede inngått samarbeidsavtaler med store selskaper i India og satt sammen flere konsortium som deltar i anbudsprosesser for planlagte demo/pilot prosjekt i India. Greenstat ser store muligheter for norske selskaper med teknologi og kompetanse på fornybar energi å ta en betydelig markedsposisjon i India.

Har du spørsmål om artikkelen?

Daniel Ras-Vidal

Administrerende direktør og konstituert klyngeleder for H2 Cluster

Vis profil