Næringsliv

Vi bygger bro mellom forskning, næringsliv og finans

Kjeller Innovasjon kobler norske og internasjonale miljøer

Kontaktperson

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning og næringsliv. Sammen med partnere utvikler vi selskaper og fasiliterer industrisatsinger som bidrar til samfunnsnyttige teknologier og løsninger.

Kjeller Innovasjon kobler norske og internasjonale aktører og fasiliterer felles prosjekter innenfor områder som grønn energi, (hydrogen, karbonfangst, batteriteknologier m.m.) romfartsindustri, bioøkonomi og smarte samfunn/mobilitet.

Felles satsinger og aktiviteter bidrar til å forsterke våre partneres konkurransefortrinn. 

Kobler miljøer

FoU-miljøer

Vi jobber med fremragende forskningsmiljøer innen deep-tech. Aktivt samarbeid mellom FoU og næringsliv er vesentlig for å lykkes med kommersialisering av forskningsresultater. Våre FoU-partnere er: IFE, NILU, med flere.

Klynger

Vi har ansvaret for de nasjonale satsingene innen hydrogen- og romteknologi, ArenaH2Cluster, The Norwegian Hydrogen Cluster og ESA BIC NORWAY, ESA ambassadør. Vi samarbeider også med SAMS, NCE, Smart Energy Markets

Investormiljøer

Vi har et bredt investornettverk som får tilgang til unike investeringsmuligheter. Investorene kan bidra som sparringspartnere, mentorer eller rådgivere i våre programmer.

Kobler miljøer

FoU-miljøer

Vi jobber med fremragende forskningsmiljøer innen deep-tech. Aktivt samarbeid mellom FoU og næringsliv er vesentlig for å lykkes med kommersialisering av forskningsresultater. Våre FoU-partnere er: IFE, NILU, med flere.

Klynger

Vi har ansvaret for de nasjonale satsingene innen hydrogen- og romteknologi, ArenaH2Cluster, The Norwegian Hydrogen Cluster og ESA BIC NORWAY, ESA ambassadør. Vi samarbeider også med SAMS, NCE, Smart Energy Markets

Investormiljøer

Vi har et bredt investornettverk som får tilgang til unike investeringsmuligheter. Investorene kan bidra som sparringspartnere, mentorer eller rådgivere i våre programmer.

Har du spørsmål?

Kristina Đurkić

Senior forretningsutvikler

Vis profil