Forskere

Vi hjelper deg med å skape verdier fra forskning.

Kontaktperson

Vi ser etter unike løsninger og teknologier med et stort industrielt potensial. 

Kjeller Innovasjon bistår forskningsmiljøene med kommersialisering av forskning. Vi setter sammen et dedikert team for å evaluere det kommersielle potensialet av forskningsresultatene, oppfinnelsen eller den kommersielle ideen. Videre etablerer vi i samarbeid med forskningsmiljøene et offentlig finansiert kommersialiseringsprosjekt som inkluderer forskning, utvikling, beskyttelse av rettigheter, markedsaktiviteter og forretningsutvikling. Kommersialisering skjer gjennom lisensiering eller salg av rettigheter for kommersiell utnyttelse til etablert industri eller ved opprettelse av et nytt selskap.

Vi har lang erfaring med å gjøre forskningsresultater og nye oppfinnelser om til nye arbeidsplasser, ny næring og styrket konkurransekraft gjennom teknologioverføring. Vi har et multikompetent team med bred faglig bakgrunn og har etablert over 130 selskaper basert på banebrytende forskning fra våre samarbeidspartnere. 

Har du en idé du ønsker å diskutere, ta kontakt med en av våre forretningsutviklere!

Kompetanseprogram for FoU-aktører

Har du spørsmål?

Ann Ingeborg Wålen

Senior forretningsutvikler

Vis profil