Kjeller Innovasjons Personvernerklæring

Når du er i kontakt med Kjeller Innovasjon skal du være sikker på at vi ivartetar dine personopplysninger på en lovlig og trygg måte.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Kjeller Innovasjon AS ved daglig leder Daniel Ras-Vidal. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er e-post drv@kjellerinnovasjon.no eller telefon 404 71 869.

Du er velkommen til å kontakte oss når som helst angående vår behandling av dine personopplysninger.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å kunne gjennomføre våre tjenester innen forretningsutvikling knyttet til vår inkubator, TTO-virksomhet og klyngeutvikling.

I hovedsak er dette:

  • vurderinger av idéer og/eller søknader
  • gjennomføring av tjenester i avtaler vi inngår med deg/ditt selskap
  • utsending av nyhetsbrev og invitasjoner
  • gjennomføring av diverse faglige og sosiale kurs og arrangementer
  • rapportering til overordnede oppdragsgivere og finansieringskilder
  • andre hensiktsmessige tiltak knyttet til vår inkubatorvirksomhet


Generelt

Dataleverandør
Generelt gjelder at alle personopplysninger ligger i våre systemer som driftes av vår leverandør Expectit AS (IT) og av vår leverandør Azets AS (Regnskap). Kjeller Innovasjon har egen avtale med Expectit AS og med Azets AS. Databehandlere er underlagt taushetsplikt og kan ikke benytte informasjonen til annet enn i utførelsen av tjenesten for oss.

Hva slags informasjon samler vi inn til de ulike formål?
Gjennomføring av tjenester i avtaler vi inngår med deg/ditt selskap navn, kontaktinfo (email, telefon nr., bostedsadr, kommune) og evt. bilder. Opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtalen vi har med deg, for eksempel i forbindelse med invitasjoner, presentasjoner, fakturering og rapportering til SIVA.
Utsending av nyhetsbrev og invitasjoner og gjennomføring av diverse faglige og sosiale kurs og arrangementer

Vi gir ut og gjennomfører tiltak som skal være interessante for våre selskap, samarbeidspartnere og andre interesserte. I den forbindelse blir det utarbeidet ulike adresselister, stort sett med navn og e-adresse-opplysninger. Listene blir ikke utlevert til andre og alle kan til enhver tid be seg strøket av listene. Dersom vi tar bilder av deg ber vi alltid om ditt samtykke i videre bruk av bilder til hjemmeside og/eller sosiale medier. Ved bruk av situasjonsbilder, som ved ulike arrangement, følger vi Datatilsynets samtykkeregler

Rapportering
Vi rapporterer til offentlige myndigheter som SIVA, Viken Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. I noen tilfeller rapporteres persondataopplysninger. Det gjelder spesielt SIVA som vi har inngått GDPR-avtale med. SIVA bruker personopplysningene stort sett til kundetilfredshetsundersøkelser samt i forbindelse med den kontrollfunksjonen de er pålagt knyttet til statsstøtteregelverket fra ESA (EØS sitt kontrollorgan). SIVA sin Personvernerklæring ligger nederst på SIVA sin forside her.

Informasjonskapsler/cookies
Informasjonskapsler, ofte kalt «cookies», er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. Hensikten kan være å samle data for å forstå bruksmønsteret på siden og forbedre brukeropplevelsen til de besøkende, for eksempel hvor ofte den enkelte er innom, hvilke søkeord som blir brukt, hvilke sider som blir mest besøkt eller hvor lenge besøket varer. Disse opplysningene er avidentifiserte, det vil si at de ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å forbedre brukeropplevelsen av våre hjemmesider. Når du besøker våre nettsider, anses du å gi samtykke til bruk. Analyseinformasjonen kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre du har gitt samtykke til det, enten fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller fordi det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

I noen tilfeller samarbeider vi med andre om arrangementer. Da kan tilstrekkelig kontaktinformasjon bli gitt til vår partner for at de skal kunne invitere deg. Vi krever at våre samarbeidspartnere behandler dine personopplysninger konfidensielt og kun anvender opplysningene for å utføre oppdraget.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for, for å utføre våre tjenester i henhold til avtaler samt å kunne oppfylle registreringskrav for å ivareta lokale og nasjonale statistikker.

Du kan når som helst be oss slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fremdeles ønsker å ha tilgang til eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: Dine rettigheter

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig eller personvernansvarlig i Kjeller Innovasjon . Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til behandlingsansvarlig i Kjeller Innovasjon AS: Daniel Ras-Vidal drv@kjellerinnovasjon.no

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: Hvordan kan jeg klage til datatilsynet?

Endringer
Hvis det skjer endringer med tanke på behandling av dine personopplysninger, vil det følgelig også kunne medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil i så fall gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig på vår nettside kjellerinnovasjon.no

Kontaktinformasjon
Igjen: Du er velkommen til å kontakte oss når som helst ang vår behandling av dine personopplysninger:

drv@kjellerinnovasjon.no

Tlf: 404 71 869