Kjeller Innovasjon

Vi har et kompetent team på 13 personer, som jobber på tvers av våre fire forretningsområder; teknologioverføring, selskapsutvikling, eierskap og klynger og nettverk.

Styret

Kenneth Ruud

Forsvarets forskningsinstitutt

Styreleder

Tina Lihaug Selbæk

SIVA

Styremedlem

Ståle Løvbukten

OwnersRoom

Styremedlem

Siri Røsberg

Innovasjon Norge

Styremedlem

Arve Mjelva

NORSAR

Styremedlem

Marit Johanne Paulsen

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Styremedlem

  Eiere

  • Equinor
  • FFI, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Ife, Institutt for energiteknikk
  • Justervesenet
  • Lillestrøm kommune
  • NGI, Norges Geotekniske Institutt
  • Nilu, Norsk institutt for luftforskning
  • NORSAR
  • OsloMet
  • Schlumberger
  • Siva, Selskapet for industrivekst
  • Unik, Universitet i Oslo
  • Viken fylkeskommune
  • Vysus Group