Kjeller Innovasjon

Vi har et kompetent team på 13 personer, som jobber på tvers av våre fire forretningsområder; teknologioverføring, selskapsutvikling, eierskap og klynger og nettverk.

Styret

Nils Morten Huseby

Institutt for energiteknikk

Styreleder

Mette Rønning

SIVA

Styremedlem

Ståle Løvbukten

OwnersRoom

Styremedlem

Siri Røsberg

Innovasjon Norge

Styremedlem

Pål Midtlien Danielsen

Jernbanedirektoratet (Norwegian Rail Directorate)

Styremedlem

Marit Johanne Paulsen

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Styremedlem

  Eiere

  • Equinor
  • FFI, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Ife, Institutt for energiteknikk
  • Justervesenet
  • Lillestrøm kommune
  • NGI, Norges Geotekniske Institutt
  • Nilu, Norsk institutt for luftforskning
  • NORSAR
  • OsloMet
  • Schlumberger
  • Siva, Selskapet for industrivekst
  • Unik, Universitet i Oslo
  • Viken fylkeskommune
  • Vysus Group