Om oss

Kjeller Innovasjon er et innovasjonsselskap som skaper verdier fra forskning og næringsliv. Sammen med forskere, gründere og næringspartnere utvikler vi teknologier og løsninger som skal komme samfunnet til gode.  Har du en spennende idé eller et forslag om verdiskapende samarbeid, ta gjerne kontakt!

TTO - teknologioverføringskontor

Kjeller Innovasjon er et av 11 kontorer som jobber med teknologioverføring i Norge.  Vi hjelper universiteter og forskningsinstitusjoner med å løfte ideer inn i et fremtidsrettet og konkurransekraftig næringsliv. Siden 1995 har vi skapt verdier fra forskning og etablert over 130 selskaper.

Inkubator

Kjeller Innovasjon driver en av landets mest erfarne inkubatorer for teknologiorienterte oppstartselskaper. Våre tjenester og programmer retter seg mot gründere og innovative bedrifter med internasjonale vekstambisjoner.  Her kan du lese mer om tilbudet >>


ESA BIC NORWAY
- (European Space Agency Business Incubation Centre) 

Kjeller Innovasjon leder den norske rominkubatoren i samarbeid med med Startup Lab i Oslo, Norinnova i Tromsø og Validé i Stavanger. Inkubatoren støtter oppstartselskaper som videreutvikler romteknologi til nye produkter, applikasjoner og tjenester. 
Les mer om programmet og selskapene som er med på esabic.no >>

Arena H2Cluster, den norske hydrogenklyngen

Kjeller Innovasjon drifter H2Cluster, den nasjonale hydrogenklyngen. Klyngen styrker samarbeidet mellom hydrogenmiljøer på tvers av sektorer, skalerer hydrogenteknologi og posisjonerer Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.
Les mer om H2Cluster her >>