Om oss

Kjeller Innovasjon er et ledende innovasjonsselskap som skaper verdier fra næringsliv og forskning. Vi tilbyr tjenester og programmer innen forretningsutvikling til Deep Tech bedrifter med høye vekstambisjoner. Fra Forskningsparken på Kjeller bidrar vi til utvikling av konkurransedyktig næringsliv for å løse globale samfunnsutfordringer. 

Våre satsingsområder er energi, romteknologi, bioøkonomi, smarte og sikre samfunn. Vårt nedslagsfelt er regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kjeller Innovasjon drifter:

ESA BIC NORWAY - (European Space Agency Business Incubation Centre) Kjeller Innovasjon leder den norske rominkubatoren i samarbeid med Startup Lab i Oslo, Norinnova i Tromsø og Validé i Stavanger. Inkubatoren støtter oppstartselskaper som videreutvikler romteknologi til nye produkter, applikasjoner og tjenester. Norwegian Space Cluster Norwegian Space Cluster - aKjeller Innovasjon drifter den norske romklyngen i samarbeid med Kupa og KPB. Klyngen samler aktørene i norsk romvirksomhet og bidrar til næringsutvikling, innovasjon og en vellykket omstilling mot et bærekraftig samfunn.

Arena H2Cluster, den nasjonale hydrogenklyngen 
Klyngen styrker samarbeidet mellom hydrogenmiljøer på tvers av sektorer, skalerer hydrogenteknologi og posisjonerer Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet. Les mer om H2Cluster her >>

Sivastøttet inkubator for teknologiorienterte oppstartselskaper og bedrifter med internasjonale vekstambisjoner. Her kan du lese mer om tilbudet >>

Som ledende aktør i økosystemet for innovasjon bidrar vi til utvikling av bærekraftige teknologier og løsninger for enkeltbedrifter, ulike samarbeidskonsortier og samfunnet. Årlig leverer vi verdiøkende tjenester og programmer til et tresifret antall bedrifter og forskningsmiljøer.

Kjeller Innovasjon har sterk kobling til det verdensledende forskningsmiljøet på Kjeller. Siden 1995 har vi kommersialisert forskning i samarbeid med en rekke FoU-institusjoner på Østlandet.

Kjeller Innovasjon er en viktig bidragsyter til utviklingen av innovasjonsøkosystemer. Kjeller Innovasjon var med på å etablere Oslo House of Innovation (nå Startup Campus), Inkubator Ås (nå Aggrator), Igloo Innovation og Akershus Teknologifond. De siste årene har det vært en sentral del av vår strategi å etablere og lede næringsklynger, blant annet H2Cluster. Vi leder også arbeidet med å etablere en nasjonal romklynge i samarbeid med KUPA og KPB (innovasjonsselskaper i Nord-Norge).