Program Les mer om klyngen på H2Cluster.com

Arena H2Cluster

The Norwegian Hydrogen Cluster

H2Cluster - den norske hydrogenklyngen er driftet av Kjeller Innovasjon. H2Cluster samler de norske hydrogenaktørene for å bygge nye hydrogenverdikjeder. Klyngen vil fremskynde utviklingen og være en spydspiss for bærekraftig energiomstilling, verdiskaping og bidra til å skape nye grønne jobber nasjonalt og internasjonalt.

Kjernen i klyngens virksomhet er å samarbeid for å åpne nye forretningsmuligheter og overvinne barrierer for utvidelse. Klyngen jobber i alle deler av verdikjeden, fra produksjon og lagring til distribusjon og applikasjoner i alle sektorer.

H2Cluster er industriell koordinator for det første hydrogen-eksportprogrammet i Tyskland, der vi samarbeider med hydrogen-eksperter og Innovasjon Norge. I klyngen utvikler vi ressursgrupper som er kritiske for forretningsmessig suksess og vekst. H2Cluster har opprettet ressursgruppen "Hydrogen Safety and Standards". Vi skaper også en plattform for å posisjonere hydrogenindustrien, og er bindeledd for alle hydrogeninteresserte klynge- onettverksmiljøer i Norge.

Annenhver uke organiserer vi møter for medlemmene, og vi arrangerer en nasjonal hydrogenkonferanse, H2ValueChain.