Satsingsområder

Smarte og sikre samfunn

Vi skal bidra til å skape fremtidens smarte byer og mobilitetsløsninger

Illustrasjonsfoto av by

Illustrasjonsfoto Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Økt urbanisering og mobilitet endrer våre transportbehov og krever sømløs teknologi og nye løsninger på en rekke områder, fra smarte hjem, samfunn og byer til smart industriproduksjon. Mobilitet er kjernen for mennesket både for arbeid, opplevelser og fritid. IoT gjør det mulig for alle gjenstander, systemer og enheter å være koblet opp mot internett samtidig og interagere med hverandre, og er med på å skape smarte samfunn.

Nye teknologier påvirker samfunnsutviklingen og transportetterspørselen radikalt. Sammen med partnere jobber Kjeller Innovasjon med prosjekter og spennende inkubatorselskaper som setter standard for morgendagnes løsninger.

Eksempler:  CityQ AS, Byspark AS, Disruptive Engineering, In-Virtualis, IoT2Market, med flere.

Blant våre samarbeidspartnere er:
IFE
SAMS Norway
ESA BIC
UiO ITS

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Har du spørsmål?

Daniel Ras-Vidal

Administrerende direktør og konstituert klyngeleder for H2 Cluster

Vis profil