Portefølje Blåser liv i førerløse servicefartøy

Vane Ocean Technologies AS

Innovativ autonom seilfarkost som muliggjør energikrevende operasjoner til havs

Modell av den førerløse farkosten som er drevet med vind- og solkraft

Nøkkelinformasjon

«her kommer sitat»

– –

Har du spørsmål om prosjektet?

Kristina Đurkić

Senior forretningsutvikler

Vis profil