Nyheter

Webinar-serie for bruk av satellittdata til nye produkter

Bli med på webinar innen fem aktuelle temaer for prosjektutlysninger fra ESA.

Norsk Romsenter, i samarbeid med Kjeller Innovasjon og den europeiske romorganisasjonen ESA, inviterer til en serie webinarer for bedrifter som ønsker å bruke satellittkommunikasjon eller satellittdata i nye anvendelser og tjenester.

Webinarene tar for seg fem temaer som hver har utlysninger fra ESA for støtte til innovasjon og utvikling av nye idéer.

– Dette er en ypperlig mulighet for å lære både om hvordan satellittdata kan brukes for å løse store samfunnsutfordringer, samt hvilken rolle man kan ta i større prosjekter med ESA. Vi vet det finnes mange norske selskaper som kan øyne muligheter her, så vi håper å nå ut til de aktørene som kan være med på å skape en forskjell, sier Kristine Koslung, ambassadør ved ESA Space Solutions Norway.

Bidra til verdiskapning i Norge

– Felles for alle utlysningene er at det som utvikles må bruke satelittkommunikasjon, satellittnavigasjon eller jordobservasjon i en ny kommersiell sammenheng eller rettet mot et nytt marked, sier Arvid Bertheau Johannessen, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter.

Idéene må bidra til verdiskapning i Norge, men kan gjerne være ment for et internasjonalt marked.

– Dette er støtteordninger som retter seg spesielt mot små og mellomstore aktører og for kortere prosjekter. Disse prosjektene kan senere lede til videre samarbeid og andre typer prosjekt, sier Rune Sandbakken, fagsjef innen satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

Hvert webinar varer i cirka 45 minutter og holdes ved hjelp av videokonferansetjenesten Teams. Det første starter allerede mandag 4. mai 2020.

Påmelding skjer på mail til kristine@esabic.no.

Tema 1: Connected Rural Communities

Her er temaet hvordan samfunn i mindre tettbygde strøk kan oppnå flere muligheter ved hjelp av satellittdata. Dette temaet har fem underkategorier: Utdanning og helse, transport og turisme, trygghet og sikkerhet, samt ressurser og forvaltning.


Navigasjonssystemet Galileo har mange ulike applikasjonsområder, her innen jordbruk. Foto: ESA/P. Seibrot

– Selv om Norge har en bedre utbygget kommunikasjonsinfrastruktur også i mange mindre tettbygde strøk enn det andre land har, til og med i Europa, har også vi for eksempel fjerntliggende områder med rasfare som må holdes øye med, sier Sandbakken. Dette er noe som kan gjøres ved hjelp av satellitter.

Hvert undertema har ulik søknadsfrist for innovasjonsstøtte. Det står mer om hvert undertema på ESAs nettside her.

Tema 2: Preparedness and Response to Natural Disasters

Webinaret for dette temaet holdes torsdag 7. mai klokken 15

ESAs nettside for temaet er her.

Hvordan kan satellittdata brukes til å forberede seg til eller svare på naturkatastrofer, som jordskjelv eller oversvømmelse?

Skogbrann på vulkanen Vesuv i Italia, sett av Sentinel-2B den 12. juli 2017. Foto: ESA/Copernicus

– Temaet er relevant også for oss i Norge, selv om det i like stor grad kan være rettet mot bruk i andre verdensdeler, sier Sandbakken.

Dette temaet er beslektet med tema 1 og har ingen separate underkategorier.

Tema 3: Covid-19

Hvordan kan satellitter og annen infrastruktur i rommet hjelpe til med Covid-19-pandemien?

– ESA har allerede to utlysninger ute om rombaserte løsninger relatert til Covid-19-pandemien, sier Sandbakken. -Den ene er for Italia og den andre for Storbritannia, men en mer generell utlysning er ventet å komme om noen dager.

Her ønsker ESA seg forslag til hvordan bruk av satellitter kan hjelpe myndighetene og spesielt helsevesenet, med for eksempel logistikk, gjenopprettelse av tapte data, generell folkehelse, levering via av droner, og forberedelser til fremtidige pandemier.

Hvordan kan satellittdata hjelpe helsesystemet og samfunnet ellers under en pandemi. Grafikk: ESA

– De europeiske satellittene har allerede observert en reduksjon av luftforurensingen over byer i hele verden på grunn av Covid-19-pandemien, sier Johannessen.

Den nye mobilappen Crowdless, som viser hvor store folkemengder det er på butikkene der du bor, har blitt utviklet i samarbeid med ESA.

Tema 4: Decommissioning of Energy Assets

Webinar tirsdag 19. mai klokken 15.

Hvordan kan energi-infrastruktur som ikke lenger er i bruk, som kjernereaktorer, oljeplattformer eller vindkraftverk, avvikles på en trygg måte?

– Her vil ESA gi støtte til større studier og undersøkelser enn i de andre temaene, opp mot 200 000 euro. Disse prosjektene kan igjen lede frem mot en demonstrasjon for å vise at det er teknisk gjennomførbart og kommersielt interessant, sier Johannessen.

Han mener norske aktører bør ha kompetanse innen dette temaet og håper å få forslag til flere prosjekter innen dette temaet.

Tema 5: Robotics for Society

Webinar torsdag 28 mai klokken 15.

På samme måte som tema 1 og 2 er denne utlysningen rettet mot mindre omfattende prosjekter, og har flere undertemaer: Bruk av roboter innen landbruk, i ekstreme miljøer, samt innen helse og sikkerhet.

– Disse utlysningene, såkalte Kick-start prosjekter fra ESA, har en enklere søknadsprosess og skal oppmuntre nye aktører til å komme seg inn på rommarkedet, sier Johannessen.

Når disse små eller mellomstore bedriftene har blitt kjent med ESA og rombransjen, kan de søke om støtte til større prosjekter senere.

Analog-1 styres av astronauter på romstasjonen for å teste kontroll av roboter fra bane. Foto: ESA

Dessuten kan NRS hjelpe til med å finne samarbeidspartnere som utfyller hverandre slik at flere aktører kan gå sammen om ett prosjekt.

Alt dette gjøres i tett samarbeid mellom romsentrene og ESAs ambassadører i romorganisasjonens medlemsland. ESA Space Solutions Norway holder til hos Kjeller Innovasjon.

– Vi håper at flest mulig bedrifter som har interesse for de ulike temaene blir med på webinarene, slik at de kan vurdere om de ønsker å søke på utlysningene. Skulle temaene ikke treffe helt, kan det likevel være andre muligheter for støtte hos ESA. Dette kan Norsk Romsenter gi mer informasjon om, sier Sandbakken.

ESA har også internasjonale innovasjonskonkurranser for bruk av satellittdata, som Copernicus Masters. Denne konkurransen er åpen for innsendinger frem til juni 2020.

Påmelding

Påmelding til arrangementene gjøres på mail til kristine@esabic.no.

Se facebookarrangementene for mer info:

Kontakt

Kristine Koslung – ESA Space Solutions Norway – Kjeller Innovasjon – 416 83 970

Arvid Bertheau Johannessen – Seniorrådgiver – Norsk Romsenter – 950 38 958

Rune Sandbakken – Fagsjef, satellittkommunikasjon – Norsk Romsenter – 979 85 122