Nyheter

Velkommen til Investor Day

Kjeller Innovasjon inviterer investorer til presentasjoner fra noen av Norges mest lovende teknologiselskaper! Møt syv oppstartselskaper som er valgt ut gjennom Kjeller Innovasjon Presåkorn Investor Program. Tid: Torsdag 9. desember Kl. 12.00 – 15.00 Sted: Kjeller Innovasjon, Gunnar Randers vei 24, Forskningsparken på Kjeller | eller digitalt Investor Day Program: 12:00 – Velkommen. Om Presåkorn Investor Program 12:15 – 13:45 Pitch: CityQ, rental and lease of weather protected Family & Cargo-bikes – with remote OTA and fleet management Fourth Wave is helping people to identify and change their behaviour and thinking that is feeding a depression. Aqua Alarm build confidence in microbial quality of water distribution by leveraging a novel sensing technology & AI-driven sol Cured, løsning hvor pasienter enkelt blir henvist til riktig og ledig behandler, i geografisk nærhet Infinite Mobility manufacture Light Weight SOLAR Electric 3-Wheelers for Urban Mobility & Last-Mile Delivery. Vane Ocean Technologies has developed an autonomous sailing vessel that enables power hungry industrial equipment on the open ocean. Jamp is developing a disruptive platform to allow EV users a larger personal control upon their vehicles and services 14:00 – Oppsummering, 1:1 møter og nettverksbygging Investorpåmelding frist 7. desember: Meld deg på linken under for å få tilsendt link til det digitale arrangementet og vårt digitale dealroom, der du kan lese mer om selskapene *Om Presåkornfond: Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med presåkornmidler er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er blant annet at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer. Snakk med meg om Kjeller Investor Day og Presåkorn Investor Program:

Har du spørsmål om artikkelen?

Jo Bjørnstad

Managing Director ESA BIC Norway

Vis profil