Nyheter

Deltaker på Space Launcher landet 40 millioner

Jan Sagmo i Bergen Carbon Solutions deltok i SpaceLauncher, her på Kjeller. Foto: Hilde Oreld, Finansavisen

Bergen Carbon Solutions har hentet inn 40 millioner kroner. Nå rigges selskapet for oppskalering og internasjonalisering.

Bergen Carbon Solutions har utviklet en unik teknologi for å produsere industrielt karbon-nanofiber fra CO2. Ved å fange CO₂ direkte fra industrielle skorsteiner eller renset CO2 fra fangstanlegg, produseres karbon-nanofiber kostnadseffektivt og med positiv miljøpåvirkning. Klimagasser fjernes fra atmosfæren i stedet for å tilsettes den.

Karbon-nanofibre er et ekstremt sterkt og lett materiale som kan benyttes i alt fra joggesko, batteriteknologi og elektronikk, til bil- og flyindustrien. Markedet er beregnet til cirka 400 millioner dollar i året, og er ventet å øke med 10 prosent årlig fremover.

— Med ny kapital skal vi oppskalere produksjonen og satse internasjonalt, forteller gründer Jan Sagmo.

Bergen Carbon Solutions var ett av ti selskaper som deltok i Space Launcher, et intensivt program for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi. Space Launcher ble gjennomført i samarbeid med Equinor, Nordea, EY, T:lab, Esa Bic Norway og Norsk Romsenter.

I løpet av de ni programdagene i oktober, ble Sagmo intervjuet av Finansavisen, på Kjeller.

Artikkelen fikk Saga Pure til å kontakte Bergen Carbon Solutions, sier Sagmo.

Saga Pure er den største av investorene og går inn med 30 millioner kroner, med en ytterligere opsjon på 30 millioner innen ni måneder.

For Bergen Carbon Solutions var deltakelsen i Space Launcher svært nyttig, og bidro til å sette større fart.

— Programmet var profesjonelt gjennomført og gav oss tilgang til et verdifullt nettverk av ledende industripartnere og eksperter.

— Og sist, men ikke minst, har det bidratt til kapitalinnhentingen, sier gründeren.

Har du spørsmål om artikkelen?

Jo Bjørnstad

Managing Director ESA BIC Norway

Vis profil