Nyheter

Skal stoppe tyvfiske, fra verdensrommet

Vake benytter data fra Sentinel-2, en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA

Oppstartsselskapet Vake skal overvåke alle verdens skip, fra verdensrommet- og dette i sanntid.

Uregulert og ulovlig fiske regnes som et av verdens største globale miljø- og samfunnsøkonomiske utfordringer rettet mot miljøkriminalitet. Tapet estimeres opptil 23 milliarder dollar.

Ved å benytte seg av jordobservasjonsdata fra satellitten Sentinel-2, skal selskapet lære opp maskiner til å gjenkjenne skip i store bilder. På denne måten vil VAKE forhindre skip fra å «gå under radaren», ved ikke å rapportere sin posisjon. I tillegg til å oppdage skip som har slått av sin posisjonsdeling, vil man ved hjelp av VAKE’s teknologi se hvilken retning skipene er på vei, gjenkjenne type skip og predikere hvor tungt skipene er lastet. Algoritmen gjør det også mulig å skille skip fra havgående vindmøller, oljeboringsrigger, isfjell på drift og alt annet som beveger seg på havoverflaten.

Innvilget finansiering fra Innovasjon Norge

Nylig fikk VAKE bevilget 700 000 kroner fra Innovasjon Norge gjennom kommersialiseringstilskudd, med matchende funding fra investor.
– Dette gjør det mulig for oss å begynne utviklingen av selskapet, og ballen har begynt å rulle for fullt, forteller daglig leder i selskapet, Adrian Tofting

Tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet

Foto: ESA – Vinnerne av 2019 Space App Camp. Fra venstre: Bjørnar Brende Smestad, Lars Henrik Berg-Jensen, Adrian Tofting, Thomas Stendahl Leira.

Selskapet har fått stor oppmerksomhet fra flere internasjonale aktører det siste året. Før sommeren vant de NATO´s Innovation Challenge, i augst vant de Esas innovasjonskonkurranse hackathonet FOSS4G i Romania og nylig vant de Esas International Space App Camp som fant sted i Roma.

– Det har åpnet seg flere dører og mulighet for samarbeid med store internasjonale aktører, så det er veldig spennende, fortsetter Tofting.

Med seg på laget har de fått en internasjonal aktør som jobber med deteksjon av fiske i analayse av AIS-data, som er GPS-rapportering av skips lokasjoner. I dette samarbeidsprosjektet vil Vake levere analyse av aktiviteter knyttet til ulovlig fiske, basert på informasjon funnet i satellittbilder.

Kristine Koslung, forretningsutvikler hos Kjeller Innovasjon, synes det har vært engasjerende å jobbe med Vake det siste året. Hun har klokkertro på selskapet, og ser fram til å følge det dyktige og dedikerte teamet videre.