Portefølje

IMIRO AS

Ny teknologi for sanntidsmåling av miljøgifter fra oljesøl som gir mulighet for tidlig varsel om lekkasje og forurensning

Enheten som er utviklet for å måle miljøgifter

Nøkkelinformasjon Partnere

Har du spørsmål om prosjektet?

Kristina Đurkić

Senior forretningsutvikler

Vis profil