Program Mer informasjon om Innovation Leadership Program

Innovasjonsledelse

Nytt program for forretningsutviklere, innovasjons- og FoU-ledere og forsker

Kontaktperson Partnere

Programmet gjennomføres over 4 seminardager i oktober/november,  og gir 7.5 studiepoeng ved gjennomførte seminarer og bestått eksamen.

Kompetanseprogrammet «Innovation Leadership» er utarbeidet i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Start-up Norway. NTNU er landets ledende miljø innen entreprenørskapsutdanning. Det faglige innholdet bygger på over 20 års erfaring innenfor innovasjonsledelse og entreprenørskap.


Har du spørsmål om programmet?

Kristina Đurkić

Senior forretningsutvikler

Vis profil