Nyheter

Velkommen til Investor Day

Kjeller Innovasjon inviterer investorer til digitale presentasjoner fra noen av Norges mest lovende teknologiselskaper!

Møt åtte oppstartselskaper som er valgt ut gjennom Kjeller Innovasjon Presåkorn Investor Program. Flere av selskapene er pre-kvalifisert for et beløp fra Kjeller Innovasjon presåkornmidler*.

Tid: Tirsdag 29.06.2020 – Kl. 14.15 – 16.30
Sted: Digitalt arrangement

Investor Day Program:

14:15 – Velkommen. Om Presåkorn Investor Program

14:25 – Presentasjoner starter [12 min pitch, 3 min spørsmål]

14:25 – Disruptive Engineering – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]

14:40 – Vake– [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]

14:55 – Fjord Tech Solutions – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]

15:10 – Exero Technologies – [pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]

15:25 –VirtualHouse -[pre-kvalifisert for investering á 500.000 kr fra Kjeller Innovasjons presåkornmidler]

15:40 – Smart Move – [kvalifisert selskap]

15:55 – Solstorm Rocket Propulsion – [kvalifisert selskap]

16:10 – qbee.io – [kvalifisert selskap]

16:25 – Oppsummering og veien videre

16:30 – Slutt

Investorpåmelding [frist 24.06]: Meld deg på linken under for å få tilsendt link til det digitale arrangementet og vårt digitale dealroom, der du kan lese mer om selskapene

*Om Presåkornfond:

Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med presåkornmidler er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er blant annet at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Snakk med oss om Kjeller Investor Day og Presåkorn Investor Program