Nyheter

Presåkorn Investor Program

Kjeller Innovasjon inviterer oppstartsselskaper til å søke på Presåkorn Investor Program. Investeringsklare selskaper som har et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer kan bli valgt ut til å presentere seg.

Hvordan fungerer søkeprosessen?
1. Selskaper inviteres til å søke 
2. Utvalgte selskaper får presentere for seleksjonskomitéen i Kjeller Innovasjons Presåkornfond 
3. Kjeller Innovasjons Presåkornfond selekterer selskaper som Kjeller Innovasjon ønsker å investere pre-såkornmidler i, og holder av midlene til selskapet i 3 måneder 
4. Selekterte selskaper presenterer for Kjeller Innovasjons investornettverk 
5. Selekterte selskaper jobber for å hente matching-kapital innen 3 måneders fristen utløper.

Noen av våre vurderingskriterier:

Selskapene som søker bør ha

 • et sterkt og drivende team
 • en skalerbar teknologi
 • en skalerbar forretningsmodell
 • internasjonale ambisjoner
 • ambisjoner om å oppfylle FNs bærekraftsmål

Noen av våre investeringskrav:

Selskapene som søker skal

 • være norskregistrert
 • være yngre enn fem år
 • være en SMB og ikke børsnotert
 • ha et team bestående av flere enn én person
 • ha et kapitalbehov på 1 MNOK eller mer i denne finansieringsrunden
 • selv skaffe minimum 50 % matching-kapital fra andre investorer i denne finansieringsrunden, innen tidsfristen på 3 måneder
Viktige datoer for neste program:
1. Søknadsfrist [01.06.2021]
Utvalgte selskaper presenterer på Teams for Kjeller Innovasjons seleksjonskomité [04.06.2021 og 07.06.2021]
3. Kjeller Innovasjon gir tilbakemelding til alle søkere [10.06.2021]
4. Utvalgte selskaper presenterer digitalt for Kjeller Innovasjons investornettverk [29.06.2021]
5. Oppfølging og lukking av finansieringsrunde innen 3 måneder

  Om Presåkornfond:

  Kjeller Innovasjon investerer og forvalter presåkornmidler på vegne av Investinor (ordningen ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor i 2020). Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser.

  Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

  Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og fondet bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

  Les mer om ordningen på Innovasjon Norges hjemmesider her.

  Snakk med oss om Presåkorn Investor Program!