Nyheter

Over 30 millioner kroner til selskaper fra Kjeller Innovasjon

Mandag slapp Norges Forskningsråd nyheten om at de har tildelt 1,25 milliarder kroner til videreføring av norske forskningsprosjekter.

Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra norske bedrifter. Bedriftene som har søkt driver i hovedsak innenfor industri og tjenester, hav, petroleum, miljøvennlig energi og CO2-håndtering, og mat og landbaserte bioressurser, kommer det frem i pressemeldingen.

Blant selskapene som mottok støtte finner vi både Visavi Technology AS og SunPhadeAS, som begge har sin opprinnelse i Kjeller Innovasjon.

Automatiserer arbeidsprosesser til en verdi av 32 millioner

Visavi Technology AS ble dannet som et resultat av et forskningsprosjekt mellom Institutt for Energiteknologi (IFE) og Kjeller Innovasjon, fikk tildelt 16 millioner kroner for å støtte for det nye OptiPlan-initiativet. Dette prosjektet vil gjøre Visavi sin løsning til en mer effektiv vedlikeholdsplanlegging ved å bruke kraftige algoritmer for automatisert arbeidsplanlegging. Det vil også utvikles nye arbeidsprosesser som gjør det mulig for bransjebrukere å stole fullt på- og få full verdi av et slik intelligent beslutningsstøtteverktøy. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med et konsortium av forsknings- og industripartnere som allerede inkluderer Institute for Energy Technology (IFE) og Borregaard. Støtten fra Norges Forskningsråd skal dekke 50% av kostandene tilknyttet prosjektet.

Selskapet er godt i gang med vekstfasen og hentet tidligere i år inn 15 millioner kroner friskt kapital fra ProVenture og Sintef TTO.

Mottar to millioner for å videreutvikle energibesparende fotokrom-film

Sunphade AS utvikler en tynn fotokrom-film som forbedrer komforten på kontorer ved å la riktig mengde sol skinne inn gjennom vinduene på kontorplassen uten at det går ut over utsikten. Filmen skifter fra klar til mørk avhengig av mengde sol som skinner på vinduene. Sunphade fjerner gjenskinn, reduserer behovet for persienner og energi etterspørsel etter kjøling.

Prosjektet som eies av Kjeller Innovasjon skal nå bruke midlene fra Forskningsrådet til å forbedre den første generasjonen av sin fotokromiske film for glass til de første potensielle industripartnerne.

Dagligleder Erik Rønneberg er godt fornøyd med resultatet fra Norges Forskningsråd, og forteller til Kjeller Innovasjon at tildelingen av IPN-midlene vil gjøre det mulig å realisere potensialet i teknologien.

Inhibio som ble stiftet av Kjeller Innovasjon i 2013, mottok også 4,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Inhibio utvikler et naturlig stoff som reduserer fremvekst av biofilm. Basert på dette, jobber de med å utvikle produkter innen mikrobiell korrosjon, begroing og mat/for produksjon. Teknologien stammer fra Veterinærinstituttet.

6,5 millioner til ESA BIC Norway-bedrift

uSEA AS er en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon som har nylig tatt steget videre inn i ESA Business Incubation Centre Norway, som også driftes av Kjeller Innovasjon. Selskapet har mottatt 6,5 millioner kroner for å utvikle sin dokkingstasjon for undervannsdroner.

Oceansun er også en tidligere inkubatorbedrift hos Kjeller Innovasjon. Selskapet fikk tildelt 4,2 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Har du spørsmål om artikkelen?

Kristina Đurkić

Senior forretningsutvikler

Vis profil