Nyheter

Ny senior forretningsutvikler

Jo Bjørnstad er ansatt som senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon. Han har 13 års erfaring i grensesnittet mellom IT og forretning og jobbet som leder, rådgiver, konsulent og prosjektleder. De siste 6 årene har han hatt ansvaret for TINEs IT-prosjektportefølje og samhandlingen mellom IT og konsernområdene, samt etablering av TINEs Teknologilab. Jo har en utdannelse som ingeniør fra HIST(NTNU) og en MBA fra AUS/USA.

Hvordan har dine første uker hos Kjeller Innovasjon vært?
De første ukene i Kjeller Innovasjon har vært veldig spennende, varierte og lærerike. Jeg jobber nå tett med flere gründere/tech-selskaper og forskningsprosjekter med ulike type utfordringer og behov. Noen av idéene vil kunne radikalt endre bransjen de jobber i. Jeg har også blitt kjent med svært mange spennende miljøer som blant annet StartUp Campus Oslo, ScaleUp Lillestrøm, Kunnskapsbyen Lillestrøm, flere forskningsinstitutter, SNØ og Igloo Innovation.

Hva er dine forventninger til jobben?
Jeg regner med å møte mange ulike mennesker, idéer og selskaper, som har ulike behov og problemstillinger de står ovenfor. Her vil jeg sammen med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere, måtte bruke all min erfaring, kompetanse og nettverk for å bidra til å utvikle idéene og selskapene på best mulig måte. Jeg har tro på at det i Kjeller Innovasjon blir en svært spennende reise som gir meg mye ny kompetanse, innsikter, nettverk og mange gode relasjoner fremover.

Har du spørsmål om artikkelen?

Jo Bjørnstad

Senior forretningsutvikler

Vis profil