Nyheter

Ny administrerende direktør i Kjeller Innovasjon

Daniel Ras-Vidal er ansatt som ny administrerende direktør i Kjeller Innovasjon. Han tiltrer stillingen 22. juni.
Ras-Vidal kommer fra stillingen som direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm og har mange års erfaring fra økosystemet for innovasjon i Norge.

– Sammen med eiere, partnere og medarbeidere i Kjeller Innovasjon ser jeg frem til å bygge et mer helhetlig innovasjonsselskap. Vi skal bistå forskningsmiljøet med kommersialisering, hjelpe gründere med skalering og industrien med vekst og internasjonalisering gjennom klyngesamarbeid, sier Ras-Vidal.

Styret i Kjeller Innovasjon er veldig fornøyd med at Daniel Ras-Vidal har takket ja til stillingen som ny leder for selskapet.

– Daniel bringer med seg lang erfaring fra innovasjonsvirksomhet og kjenner også klyngevirksomhet godt, fra sin rolle som daglig leder for Kunnskapsbyen Lillestrøm, sier Nils Morten Huseby, styreleder i Kjeller Innovasjon.

Ny strategi med klyngesatsing

Kjeller Innovasjon har vært gjennom en lang prosess for å legge grunnen for den videre strategien for selskapet. Huseby er derfor veldig fornøyd med at Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon har blitt enige om å overføre hydrogenklyngen, H2Cluster, til Kjeller Innovasjon. På denne måten bygges tettere bånd til innovasjonsaktørene. Kjeller Innovasjon er en brobygger mellom forskning og næringsliv som skal tilføre merverdi til våre partnere gjennom kommersiell spisskompetanse.

– Hydrogenindustrien går nå inn i en kommersiell industrialiserings- og skaleringsfase. Jeg er glad for at klyngeleder Knut Linnerud også starter i Kjeller Innovasjon for å bygge opp H2Cluster. Klyngen skal bidra til raskere vekst for partnerbedriftene både i Norge og internasjonalt. Første milepæl blir å skaffe Arenafinansiering. Så følg med for flere spennende internasjonale satsinger for klyngen fremover, avslutter Ras-Vidal.

Har du spørsmål om artikkelen?