Nyheter

Kjeller Innovasjon skal drive H2Cluster (tidligere Hydrogenklyngen)

Styrene i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon har i dag inngått en avtale om at det videre arbeidet med H2Cluster (tidligere Hydrogenklyngen) skal ivaretas av Kjeller Innovasjon.

Hydrogenklyngen ble etablert gjennom et samarbeid mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum. Klyngen har i den seneste tiden gjort en navneendring for å treffe internasjonale målgrupper bedre: “The Norwegian Hydrogen Cluster – H2Cluster”

Kunnskapsbyen og forskningsinstituttene på Kjeller vil fortsatt støtte opp under dette viktige arbeidet videre, påpeker styrene Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon.

Les hele pressemeldingen her >>

Har du spørsmål om artikkelen?

Daniel Ras-Vidal

Administrerende direktør og konstituert klyngeleder for H2 Cluster

Vis profil