Nyheter

Lederskifte i H2Cluster når hydrogensatsingen går inn i neste fase

Hydrogenindustrien går inn i en kommersiell vekstfase, og dagens klyngeleder i H2Cluster, Bjørn Ottar Elseth, skifter beite til energiklyngen Energy Valley.


H2Cluster har vokst betydelig under Elseths ledelse og har etablert seg som en viktig klynge for ambisiøse hydrogenselskaper over hele Norge. Med støtte fra et sterkt team hos Kjeller Innovasjon, som bistår selskapene med innovasjons- og utviklingsprosjekter, etablering og drift av ressursgrupper, eksportsatsinger og regelmessige faglige møteplasser både digitalt og fysisk, er fremtidsutsiktene for H2Cluster lyse frem mot den kommersielle vekstfasen industrien er på vei inn i.


- Bjørn Ottar og teamet i H2Cluster har gjort en kjempejobb for å posisjonere hydrogennæringen de siste årene. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet i hans nye rolle i Energy Valley, da energitransformasjonen krever samarbeid på tvers av energisystemer, økosystemer og næringsliv, sier Daniel Ras-Vidal, adm.dir. i Kjeller Innovasjon.

Ras-Vidal vil tre inn som konstituert klyngeleder fra 12. September.

- Utvikling av hydrogenøkonomien er et tema som har opptatt meg siden jeg skrev masteroppgaven om dette i 2006. Jeg ser store muligheter for at vi i de kommende årene vil oppleve utrullingen av kommersielle verdikjeder basert på hydrogen i Norge, og jeg ser frem til å bidra enda mer aktivt til denne utviklingen, sier Ras-Vidal

For tiden pågår det et intensivt arbeid med å utvikle H2ScaleUp, Norges ledende vekstprogram for hydrogenselskaper, som starter i 2024. H2Cluster leder også flere regionale industrielle prosjekter som er forventet å starte opp i løpet av høsten. Eksportsatsingen fortsetter med uforminsket styrke, spesielt mot Tyskland, der H2Cluster er Lead Industry Coordinator for Innovasjon Norges High Potential Opportunity program (HPO). Kjeller Innovasjon og H2Cluster-teamet ser frem til å møte klyngepartnere og nye selskaper på H2ValueChain, den ledende konferansen innenfor norsk hydrogenindustri. Konferansen arrangeres for fjerde gang i år som todagers arrangement, 15. – 16. november, på Gamle Logen i Oslo.

- Følg med på våre sosiale kanaler for spennende oppdateringer og detaljer om H2ValueChain, avslutter Ras-Vidal.

Har du spørsmål om artikkelen?

Daniel Ras-Vidal

Administrerende direktør og konstituert klyngeleder for H2 Cluster

Vis profil