Nyheter

Innovation Leadership Course - former morgendagens suskess!

Innovation Leadership Course er et skreddersydd kurs for forretningsutviklingsledere, FoU-ledere og forskere innen innovasjons- og FoU-avdelinger, både i næringslivet og forskningsinstitutter. Kurset gir deltakerne en dyp forståelse av innovasjonsprosesser, dynamisk forretningsutvikling og strategisk  innovasjonsledelse.

Å øke kompetansen innen innovasjon kan hjelpe organisasjoner og ansatte med å tilpasse seg fremtidens utfordringer. Innovasjon er en viktig driver for økonomisk vekst og jobbskaping, og handler om å identifisere, evaluere og utnytte nye muligheter.

Dette kurset fokuserer ikke bare på oppstartsselskaper, men også på å skape verdier innenfor eksisterende organisasjoner og avdelinger.

Programmet inkluderer emner som idéevaluering, forretningsmodeller, produkt- og markedstilpasning, åpen innovasjon, kommersialisering, teknologioverføring, markedsintroduksjon, kommunikasjon og finansiering. Kurset tar også opp innovasjonsøkosystemer knyttet til ulike områder som energi, sirkulær økonomi, digitalisering og helse.

Kurset gir 7.5 studiepoeng etter bestått eksamen. Det arrangeres over 4 dager i Oslo og Kjeller, med en pris på 20.000 kr (15.000 kr for partnere på "Fast track to innovation" prosjekt).

Forelesninger av professorer fra Entrepreneørskolen ved NTNU, samt eksterne forelesere fra ledende bransjer, FoU-organisasjoner, oppstartsselskaper, finansieringsorganisasjoner og investorer.

Kurset har tidligere deltakere som har gitt positive tilbakemeldinger om dyktige forelesere og relevansen av kurset for ideutvikling og kommersialisering.

Det tilbys også workshops og arrangementer gjennom året, som kobler sammen næringslivsutviklere og forskere for å fremme samarbeid og innovasjonsledelse.

For å delta kreves en bachelorgrad eller tilsvarende erfaring. Søknadsfristen er 10. september 2023. Kurset kan også inngå som en del av spesialiseringen i strategi og forretningsutvikling ved NTNU.