Nyheter

Kjeller Innovasjon lanserer nytt teknologifond

Fra venstre, Alessandro Tappi, European Investment Fund, Anne Jorun Aas, Kjeller Innovasjon og Lars Gogstad, Kjeller Horisont

Kjeller Innovasjon har lansert et nytt fond som investerer i bærekraftig teknologi og «deep-tech»-innovasjoner fra ledende forskningsinstitutter og universiteter. The European Investment Fund (EIF) har forpliktet seg til å investere 20 millioner euro, og nå inviteres norske investorer til å være med.

Kjeller Innovasjon er en strategisk investor i Kjeller Horisont og vil samarbeide med fondet om å finne investeringsmuligheter for å kommersialisere forskningsresultater. Fondet drar nytte av InnovFin Equity Facility for Early Stage med finansiell støtte fra Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var til stede ved den offisielle lanseringen av Kjeller Horisont, i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller. På lanseringen møtte han noen av oppstartsbedriftene og fikk teste ut noen av teknologiene deres.

Ambisjon om å hente inntil 500 millioner kroner

EIF investerer i de beste FoU-miljøene i Europa, og EIFs investering i fondet er en stor anerkjennelse av miljøets kompetanse og evne til å utvikle attraktive investeringsmuligheter, sier Anne Jorun Aas, konst. adm. dir. i Kjeller Innovasjon.

Kjeller Horisont skal hente inn ytterligere kapital, inntil 500 millioner kroner. Fondet ønsker å få med langsiktige investorer som ser potensialet i kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser. Med tilgang til unik teknologi, kompetent kapital og riktig team har fondet gode forutsetninger for å investere i bærekraftige selskaper som vil gi god avkastning til investorene og komme samfunnet til gode.

Chief Investment Officer i EIF, Alesandro Tappi, uttaler: – Vi er svært glade for lanseringen av Kjeller Horisont, som vil støtte opp under kommersialiseringen av forskningsresultater og bidra til å skape arbeidsplasser og vekst i Norge. Ved å oppmuntre til langsiktige og bærekraftige finansieringsmodeller kan dette fondet være attraktivt for et større mangfold av investorer og bidra til samfunnsmessige fordeler gjennom en mer omfattende bruk av teknologi.

Fondet får tilgang til deal flow og selskaper

Kjeller Horisont blir del av et forvaltningsmiljø med lang erfaring i å bygge opp vekstselskaper fra forskning. Tett samarbeid med Kjeller Innovasjon og våre partnere vil gi fondet tilgang til deal flow og selskaper fra forskningsmiljøene. Kjeller Innovasjon vil bidra med kompetanse, og Kjeller Horisont med kapital i en krevende fase.

Forskningsmiljøet knyttet til Kjeller har bidratt til å skape store innovasjoner. Disse omfatter blant annet: flerfaseteknologien, Opera Software, GSM-teknologien, HUGIN, NEO Monitors m.m.

Kontaktpersoner:
Kjeller Innovasjon
Konst.adm.dir. Anne Jorun Aas, + 47 995 51 668, aj@kjellerinnovasjon.no

Kjeller Horisont
Partner, Lars Gogstad, + 47 918 20 007, lars@kjellerhorisont.no
Partner, Terje Landsgård, + 47 970 45 731, terje@kjellerhorisont.no

EIF
Media relations at European Investment Bank, David Yormesor, + 352 24 85 81 346, d.yormesor@eif.org

Om EIF
Det europeiske investeringsfondet (EIF) er en del av Den europeiske investeringsbanken. Målet for EIF er å støtte oppstartsbedrifter, små og mellomstore virksomheter i Europa finansielt. EIF utvikler ordninger for venturekapital, garantier og mikrofinansieringsordninger for disse bedriftene. I denne rollen bidrar EIF til EU-mål for innovasjon, forskning og utvikling, entreprenørskap, vekst og sysselsetting.

Om InnovFin Equity
Denne finansieringen er gjort mulig gjennom InnovFin Equity (EU-finansiering for innovatører) med midler fra EU under Horisont 2020 Financial Instruments, etablert under direktiv nr. 1291/2013, som ble stipulert av Europaparlamentet og Europarådet, som også etablerte Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2014–2020). Finansieringen støttes også av the European Fund for Strategic Investment (EFSI), som ble etablert som en del av EU-kommisjonens investeringsplan for Europa. Gjennom eller parallelt med utvalgte Venture Capital- (VC), Business Angels- (BA), Technology Transfer-fond og fond-i-fond bidrar EU med risikokapital til bedrifter, forskningsinstitusjoner og universiteter i «proof-of-concept-», presåkorn-, såkorn-, oppstarts- og andre tidlige faser, noe som gjør det mulig for disse å komme videre til neste utviklingstrinn.

Midler fra InnovFin Equity, som anvendes av EIF, kan utgjøre opptil 50 % av den totale investeringen i det finansielle mellomleddet. I sin investeringsstrategi skal mellomledd inkludere forskningsområder som omfattes av Horizon 2020, f.eks. medisinsk teknologi, bioteknologi, grønne teknologier, nanoteknologier osv. I tillegg er målet med InnovFin Equity å støtte Horisont 2020-målene som omhandler samfunnsutfordringer knyttet til ressurseffektivitet, bioøkonomi, helse og demografi samt klimaendringer.

Har du spørsmål om artikkelen?