Nyheter

Kjeller Innovasjon er på plass i Oslo House of Innovation

Oslo House of Innovation ble offisielt åpnet under Oslo Innovation Week, av byråden for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad. Foto: Christian T. Joergensen

Oslo House of Innovation (OHOI) er en møteplass for gründere, investorer og andre som jobber med innovasjon. Målet er å skape en arena hvor oppstartselskaper og investorer kan jobbe tett sammen. Tilgang til nettverk og kompetanse skal bidra til raskere vekst og verdiskaping for selskapene.

Kjeller Innovasjon har lang erfaring med å utvikle selskaper i tidligfase.
– Tilgang på kompetanse fra forskning, næringsliv og finans samt tettere samarbeid med aktører i hele verdikjeden er vår oppskrift på å levere resultater, som i neste instans skal komme forskningsmiljøer, gründere, investorer og initiativtakere til gode, forteller Mariann Ødegård adm.dir i Kjeller Innovasjon.
– OHOI er en av flere møteplasser som vi nå er med på å utvikle for å knytte miljøene tettere sammen, fortsetter hun.

OHOI, som er sentralt plassert i Skippergata 22, tilbyr kontorlokaler, arbeidsplasser, møterom samt større lokaler for arrangementer med inntil 120 personer.

Kjeller Innovasjons akseleratorprogram TechMakers Energy, arrangeres nå på OHOI. Programmet går over tre måneder og selskapene som deltar får tilbud om kontorplass på huset. Det å være en del av et sosialt, faglig og profesjonelt miljø skal gi inspirasjon og mulighet for nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre gründere.

Har du spørsmål om artikkelen?