Nyheter

Kjeller Innovasjon AS kjøper aksjer i RE Gründerhus AS for å styrke innovasjonsmiljøet i Norge

Illustrasjonsfoto Kjeller Innovasjon

Dette strategiske trekket markerer en viktig satsing for å fremme vekst og utvikling av startups i Norge.

Som en ledende aktør i Norges innovasjonssektor ser Kjeller Innovasjon dette nye partnerskapet, hvor vi har fått en eierandel på ca. 10 prosent, som en mulighet til å skape et mer robust og attraktivt miljø for investorer, nyetableringer, næringsliv og offentlige samarbeidspartnere. Investeringen har også som mål å tiltrekke midler fra EU for å ytterligere støtte teknologiske og bærekraftige initiativer.

«Vår investering i RE Gründerhus AS er en del av vår langsiktige strategi for å bygge et sterkere innovasjonsselskap med tyngdepunkt i Akershus og Stor-Oslo. Vi tror at et styrket økosystem over tid ikke bare vil støtte våre nasjonale startups, men også tiltrekke flere internasjonale aktører og investeringer.»

– Sier Daniel Ras-Vidal, CEO i Kjeller Innovasjon AS –

RE Gründerhus AS, kjent for sitt engasjement i å støtte oppstartsbedrifter og satsing på sirkulærøkonomi, uttrykker også sin entusiasme for det nye samarbeidet. Fredrik Brodtkorb, daglig leder i RE Gründerhus AS, understreker viktigheten av samarbeidet.

«Med Kjeller Innovasjon på laget, vil vi kunne tilby enda bedre ressurser og nettverk til de unge selskapene som er avhengige av både kapital og veiledning for å vokse. I dag åpner vi for opptak til akseleratorprogrammet RE:USE, som utvikles og gjennomføres i samarbeid med Kjeller Innovasjon.»

– Fredrik Brodtkorb, daglig leder i RE Gründerhus –

Dette partnerskapet forventes å generere flere vellykkede prosjekter og initiativer som vil bidra til å opprettholde og øke innovasjonstakten i Norge, til fordel for hele det norske næringslivet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Daniel Ras-Vidal, CEO, Kjeller Innovasjon AS
Telefon: +47 404 71 869
E-post: drv@kjellerinnovasjon.no 
kjellerinnovasjon.no

Fredrik Brodtkorb, daglig leder i RE Gründerhus, 
Telefon: +47 958 23 069
E-post: fredrik@restartup.no 
restartup.no


Daniel Ras-Vidal og Fredrik Brodtkorb
Daniel Ras-Vidal og Fredrik Brodtkorb