Nyheter

H2Cluster skal posisjonere norsk hydrogenkompetanse

Hydrogenklyngen har skiftet navn til «H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster». Klyngen skal skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, og posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.

Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, og det er ventet kraftig global vekst i bruken av hydrogen.

– Norge har nå en mulighet til å ta en sentral posisjon i utviklingen, sier klyngeleder Knut Linnerud.

– Flere norske selskaper er allerede langt fremme internasjonalt og Norge har lang erfaring fra hele hydrogenverdikjeden. Sammen med et godt posisjonert næringsliv gir dette gode forutsetninger for å lykkes, mener klyngelederen.

Klyngen skal initiere og fasilitere prosjekter på tvers av partnerne i samarbeid med bedrifter og organisasjoner, også internasjonalt.

– I sommer har Norge, Tyskland og EU lansert sine hydrogenstrategier, noe som vil forsterke etterspørselen og markedsutviklingen langs flere sentrale verdikjeder. Tiden for hydrogen er endelig moden for kommersiell skalering. H2Cluster skal bidra til å sikre at norsk næringsliv lykkes med å omsette muligheter til verdiskaping og eksport, sier Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon


Kjeller Innovasjon gir gode vekstvilkår

Kjeller Innovasjon ble vertskap for H2Cluster i juni. Ras-Vidal tror klyngen har gode muligheter for å lykkes i økosystemet til Kjeller Innovasjon.

– Kjeller Innovasjon er en etablert brobygger mellom næringsliv, forskning og investorer. Med 25 års erfaring fra kommersialisering, forretningsutvikling og selskapsetablering, har selskapet verdifull kompetanse, samt tilgang til et solid nettverk av partnere som vil komme klyngen til gode, sier han.


H2Cluster – inviterer til bredt samarbeid

H2Cluster har har som ambisjon å styrke samarbeidet mellom hydrogenmiljøer på tvers av sektorer. Klyngelederen ønsker å få med alle aktørene.

–Skal vi utnytte den globale satsingen på hydrogen, og ta en internasjonal posisjon i dette markedet, må vi samarbeide og spille hverandre gode. Ikke bare innad i klyngen, men også utenfor, med andre bedrifter, institusjoner, klynger og organisasjoner.

–Det vil også være viktig å delta i internasjonale samarbeid for at vi skal kunne dra nytte av det som skjer utenfor Norge, og for at vi skal kunne påvirke utviklingen internasjonalt, sier Linnerud.


Workshop 13. august

Den 13. august samles partnerne på “Byens tak – Stratos” i Oslo. Her skal vi identifisere klyngens prioriterte satsningsområder. Flere spennende samarbeidsmuligheter vil også bli introdusert, forteller Linnerud

Er du interessert i å delta i H2Cluster? Ta gjerne kontakt med klyngeleder Knut Linnerud eller Daniel Ras-Vidal, adm.dir. i Kjeller Innovasjon

Om H2Cluster

  • Etablert av Kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum i juni 2019
  • Driftes fra og med 2020 av Kjeller Innovasjon
  • Antall medlemmer: 29 bedrifter, organisasjoner og institutter
  • Finansiert av partnerne i klyngen og gjennom Regionalt Innovasjonsprogram for Viken
  • Søker Arena-status med finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge for de kommende tre årene

  Mål

  • Skal bidra til markedsutvikling og verdiskaping gjennom økt tverrsektorielt samarbeid
  • Øke bedriftenes innovasjonsevne gjennom å initiere flere større utviklings-, test-, og demoprosjekter
  • Styrke bedriftenes globale markedskompetanse og posisjonere norsk hydrogenindustri internasjonalt på en rekke definerte markedsområder
  • Felles deltakelse på nasjonale og internasjonale møteplasser Styrke relasjonene til investor- og finansmiljøet

  Har du spørsmål om artikkelen?

  Daniel Ras-Vidal

  Administrerende direktør og konstituert klyngeleder for H2 Cluster

  Vis profil