Nyheter

H2Cluster samlet Nordens ambisiøse hydrogenaktører i Gøteborg

Næringsministeren og ledende hydrogenaktører gjestet Power Cell AB

Norge & Sverige – sterkere sammen om fremtidens hydrogenløsninger var tittelen på seminaret som ble arrangert i samarbeid med Powercell og Statkraft. Arrangementet var en del av tidenes største norske næringsdelegasjon til Sverige, i regi av Innovasjon Norge.

Målet med hydrogenseminaret var å styrke fremtidig samarbeid mellom norske og svenske aktører innen hydrogen til transport og industri.

Hydrogensesjonen ble innledet med et besøk i fabrikken til brenselcelleprodusenten og klyngepartner Powercell AB. CEO Richard Berkling fortalte om selskapets utvikling og presiserte at hydrogenøkonomien allerede er her.

«Vi vil se en betydelig vekst i årene som kommer, som langt overgår den underliggende veksten i den generelle økonomien. Vi i denne bransjen har et stort ansvar med å forvalte denne veksten for å bidra til mindre klimautslipp»

– Richard Berkling, CEO, Powercell AB –

Næringsminister Jan Christian Vestre deltok også på besøket, og fikk se produksjon av brenselcellestabler og systemer for stasjonære og mobile applikasjoner. Ministeren informerte om en ny felles erklæring som konkretiserer flere samarbeidsområder mellom Norge og Sverige, blant annet havvind, karbonhåndtering, hydrogen, batterier og mineraler. Han var tydelig på at vi skal strukturere samarbeidet mellom Norge og Sverige, på alle nivåer. Næringslivet må være i førersetet og lede an, men både Sveriges og Norges nærings- og innovasjonspolitikk vil støtte opp om samarbeidet.

— Nå må vi jobbe strategisk sammen med privat sektor, politikken, forskning og utvikling, akademia og kapital, sa ministeren.

«Vi har enorme muligheter til å skrive historie sammen - som ledende på hydrogen. Ikke bare i Norden, men globalt. Vi kan redde verden litt tillsammans!»

– Næringsminister Jan Christian Vestre –

Ledende hydrogenaktører på programmet
Programmet i Lindholmen Science Park var spekket med engasjerte foredragsholdere fra ledende nordiske hydrogenaktører. Interessante og inspirerende innlegg om selskapenes ambisjoner, satsinger og pågående samarbeidsprosjekter, vitner om at denne bransjen allerede har utstrakt samarbeid på tvers av landegrensene.

Deltakere benyttet anledningen til å knytte nye kontakter samt diskutere fremtidens løsninger og samarbeid. Aktørene som presenterte, viste ambisjoner om å ta en ledende rolle i omstillingen til fornybar energi og være ledende leverandører av løsninger for fremtidens hydrogenløsninger.


Bjørn Ottar Elseth, klyngeleder i H2Cluster, er svært fornøyd med hydrogenseminaret som ble gjennomført i forbindelse med næringslivsdelegasjonen.

— Seminaret avdekket store muligheter for mer samarbeid mellom Norge og Sverige og også resten av Norden. Panelet med foredragsholderne pekte på behovet for å skalere opp løsningene og skape gode forretningsmodeller for fremtidig lønnsomhet. Det var også ønske om mer effektive og harmoniserte virkemidler og videreutvikling av sikkerhetsstandarden, forteller Elseth.

H2Cluster ser i første omgang frem til arbeidet med eksportsatsning mot det tyske markedet og etter hvert andre europeiske og globale markeder.

— Vi sees i september på arrangementet H2ValueChain, avslutter klyngelederen.

01 – 04

01 – 04