Nyheter

Klyngesamarbeid styrker eksportlandslaget for hydrogen

H2Cluster – den norske hydrogenklyngen har satt sammen et landslag innen hydrogenteknologi. På oppdrag fra Innovasjon Norge skal klyngene bidra til å posisjonere norsk industri mot hydrogenutviklingen i Tyskland, samt sikre store eksportkontrakter til Norge.

Med på eksportlandslaget er norske klynger innen hydrogen rettet mot det tyske markedet.

  • Ocean Hyway Cluster
  • Powered by Telemark
  • Kongsberg Klyngen
  • Norwegian Energy Solutions

er alle med på laget, som nylig vant et High Potential Opportunities (HPO) anbud fra Innovasjon Norge.

HPO – eller High Potential Opportunities er et nytt virkemiddel i Innovasjon Norge for å styrke norsk eksport. Næringsminister Jan Christian Vestre har satt seg som mål å doble norsk fastlandseksport innen 2030, og da haster det å komme i posisjon innen nye globale vekstnæringer innen det grønne skiftet.

I februar ble det utlyst et anbud for å at næringslivet og klyngene skal kunne ta en sentral rolle i å bringe norske kontrakter hjem. Ordningen bygger på å utløse allerede identifiserte markedsmuligheter i sentrale markeder. Målet er å vinne kontrakter på minst 500 millioner kroner eller å ta substansielle markedsandeler i det konkrete markedet.

— Denne kontrakten er et godt eksempel på klynge-til-klynge samarbeid hvor vi sammen representerer hele verdikjeden innen hydrogen, uttaler Bjørn Ottar Elseth, klyngeleder i H2Cluster.

Han ser frem til å posisjonere hydrogenaktørene i en tidlig fase, slik at fremtidige kontrakter kan tilpasses aktørenes kapasitet og muligheter.

— Vi skal jobbe med strategisk posisjonering, kommunikasjon og skape de riktige møteplassene for både de små og store hydrogenaktørene. Også ser vi frem til å jobbe med Kongstein og Thema Consulting, som begge har fått en rolle i rammekontrakten med Innovasjon Norge, avlutter klyngelederen.

«Europa er et viktig marked og våre medlemsbedrifter representerer en sterk verdikjede for hydrogen i maritim sektor. Et samarbeid mellom komplementære klynger som jobber med realisering av hydrogen er viktig for å nå ambisjonene satt av næringsminister Vestre; «hele Norge eksporterer,» og vi må starte nå. Sammen representerer klyngene en fullverdig verdikjede som åpner nye marked for hydrogen, vi ser frem til et videre utviklende samarbeid.»

– Stein Kvalsund, daglig leiar i Ocean Hyway Cluster –

«Kongsberg industrien har lang erfaring og kompetanse innenfor komplekse systemer. Hydrogen er en viktig del i grønn omstilling og nye verdikjeder som er en sentral del i videreutviklingen av et mer bærekraftig samfunn og fremtid. Dette klyngesamarbeidet vil styrke gjennomslagskraften slik at vi sammen kan skape og utvikle et nytt marked innenfor norsk eksport. - Prosjektet vil føre til utvikling, deling av kompetanse, samhandling og styrke nettverket innenfor norsk hydrogenverdikjede. Det er store muligheter som foreligger, og for å lykkes med å åpne opp nye internasjonale markeder, er det helt avgjørende at vi jobber smart sammen. Vi ser frem til videre samarbeid.»

– Ole B. Hoen, Klyngeleder i Kongsberg Klyngen –

«Vi i Norwegian Energy Solutions (NES) ser frem til å samarbeide med andre klynger om denne HPO-en. Vi har et stadig økende antall selskaper i klynge-økosystemet vårt som utvikler hydrogenteknologi, og det nordtyske markedet er åpenbart et interessant marked for disse aktørene.»

– Egil Aanestad, CEO i Norwegian Energy Solutions –