Program

Norwegian Space Cluster

Samler aktørene i norsk romvirksomhet for å bidra til næringsutvikling, kunnskapsutvikling, samfunnssikkerhet og en vellykket omstilling mot et bærekraftig samfunn.

Kontaktperson Partnere

Norwegian Space Cluster samler engasjerte aktører i den norske romindustrien for å stimulere til økt vekst og innovasjon i næringen!

Klyngen skal fremme et bredt samarbeid for å gjøre norsk romvirksomhet til en sentral drivkraft for næringsutvikling, kunnskapsutvikling, samfunnssikkerhet, og en vellykket omstilling mot et bærekraftig samfunn.

Hvorfor bli medlem?
Norwegian Space Cluster gir aktørene muligheten til å motvirke geografisk fragmentering, skape kritisk masse for å konkurrere om større kontrakter, utforske nye forretningsmuligheter, koble hele verdikjeden sammen, delta i kunnskapsdeling, og øke synlighet og markedsadgang. 

For 2024 har vi planer om fysiske medlemsmøter, nettverksbygging, kunnskapsdeling, prosjekter, webinarer, mulige internasjonale delegasjonsreiser, Tech Tour Space, samt hackatons og ideutviklingsworkshops innen IT og romteknologi.

Norwegian Space Cluster drives av KPB, KUPA og Kjeller Innovasjon og har nå 45 medlemmer.

Bli med i Norwegian Space Cluster, der vi sammen former fremtiden for romindustrien og bidrar til en bærekraftig utvikling!


Har du spørsmål om programmet?

Oda Rønning Danielsen

Forretningsutvikler

Vis profil