Portefølje

Zeg Power AS

ZEG provides technology and systems for production of clean hydrogen and/or electricity from hydrocarbon gas, through its novel ZEG ICC™ Technology with integrated carbon capture.

ZEG Power leverer teknologi og systemer for produksjon av rent hydrogen og/eller elektrisitet fra hydrokarbongass

Nøkkelinformasjon