Portefølje

The Circular Bioeconomy Arena

Et interreg-prosjekt med mål om å bidra til grønn omstilling ved å øke sirkulariteten og veksttakten i skog- og trebaserte næringer.

Partnere Nøkkelinformasjon

For å kunne bidra til grønn omstilling, leter vi etter gode innovasjonsideer som kan redusere klimagassutslippene og lette presset på naturressursene, samtidig som de kan bidra til vekst. Dette kan eksempelvis være selskaper med nye produkter, tjenester og teknologi som baserer seg på sirkulære forretningsmodeller, inkludert sidestrømmer og returtre i eksisterende små- og mellomstore bedrifter.

Samtidig kan det også være selskaper i tilgrensende næringer som leverer produkter, tjenester eller teknologi som skog- og trenæringen kan ha nytte av, eksempelvis kartleggingstjenester eller LCA-analyser.

SMBer og oppstartsbedrifter som ønsker å engasjere seg i prosjektet, vil kunne få:

  • Større nettverk nasjonalt og internasjonalt (eks. kunder, partnere og investorer)
  • Støtte til utvikling og skalering (eks. IPR/patent, finansiering, forretningsutvikling)


Innovasjonsaktører og -miljøer vil kunne:

  • Bli en del av et større innovasjonsnettverk og påvirke prosjektsatsninger
  • Få mulighet til å gi innspill på behov innen sirkulær skogli bioøkonomi


Gjennom samarbeid over landegrensene i Norge-Sverige vil vi utvikle våre innovasjonsprosesser og -metoder, og samtidig bygge kunnskap om juridiske grensehindre og finansieringsmuligheter. Samarbeidet vil gi gode muligheter for oppskalering og internasjonalisering av produkter, tjenester og teknologi som fremmer sirkularitet i trebasert industri.

Finansiering og varighet:

Prosjekt «Circular Bioeconomy Arena» finansieres av Interreg Sverige-Norge sammen med fylkeskommunene i Innlandet, Akershus, Buskerud og Østfold, samt region Värmland og Dalarna på svensk side.

Prosjektet ble startet opp i 2023 og avsluttes i 2026.

Har du spørsmål om prosjektet?

Oda Rønning Danielsen

Forretningsutvikler

Vis profil