Portefølje

Sunphade

Dynamisk solfilm for vinduer, mørkner ved eksponering for sollys og går tilbake til klar tilstand uten sollys

Sunphade

Nøkkelinformasjon

Sunphade har utviklet en selvjusterende solfilm som reduserer energiforbruket i bygg- og transportsektoren. Solfilmen mørkner ved eksponering for sollys og går tilbake til klar tilstand uten sollys. Sunphade er designet for vindusflater og skal bidra til å redusere samfunnets utslipp av karbondioksid ved å minske energibruken. Teknologien forventes å spille en viktig rolle i å møte EUs mål om nullutslippsbygg innen 2030.

Den selvjusterende solfilmen er en erstatning for tradisjonelle metoder som persienner og solskjermer, og den kan monteres på vinduer ved hjelp av en plastfilm. Dette gjør teknologien anvendbar for kommersielle bygg, offentlige bygg og transportsektoren, og den adresserer behovet for energieffektive løsninger og bærekraftig byggepraksis.