Portefølje

Omtre AS

Samler inn tre og bruker det på nytt. Kartlegger, sorterer, renser og leverer nye treprodukter til bygg.

Nøkkelinformasjon

Fremtidens Løsninger for Bærekraftig Ombruk av Tre

OMTRE har etablert seg som en ledende aktør innen bærekraftig ombruk av tre. Gjennom dedikert forskning og utvikling har OMTRE skapt innovative løsninger for industriell bearbeiding av returtre, med mål om å gi brukt trevirke de samme attraktive egenskapene som nytt trevirke - enten det gjelder kvalitet, pris eller tilgjengelighet.

Med en bred kompetansebase innen prosjektledelse, forskning på tre og bygningsfysikk, treindustri, rehabilitering av bygg, regnskap, jus og forretningsutvikling, tilbyr OMTRE tjenester som spenner fra kartlegging og prosjektering til formidling og foredling av både ferskt og brukt tre i bygg.

OMTRE har tatt en ledende rolle som initiativtaker til det nyskapende Grønn Plattform-prosjektet SirkTRE. Gjennom administrering av SirkTRE tar OMTRE sikte på å etablere en helsirkulær verdikjede for tre i byggenæringen. Dette ambisiøse prosjektet omfatter kartlegging av stående byggverk og videreforedling av returtre, og utgjør et vesentlig skritt mot å redusere Norges karbonavtrykk med imponerende 8% i samsvar med Parisavtalen.

OMTREs ekspertise og kunnskapsdeling har ikke bare nasjonal, men også internasjonal betydning. Gjennom samarbeidet i SirkTRE vil OMTRE påvirke utviklingen av bærekraftig ombruk på EU-plan. Dette understreker deres rolle som en nøkkelspiller i arbeidet med å forme en mer bærekraftig fremtid for byggeindustrien.

Har du spørsmål om prosjektet?

Erland Lundby

Head of Innovation and Growth

Vis profil