Portefølje

Arctic Feed Ingredients AS

Arctic Feed identifiserer, dokumenterer og markedsfører funksjonelle fôringredienser, dvs. ingredienser som gir påvisbar positiv virkning på helse, velferd eller produktkvalitet hos produksjonsdyr.

Illustrasjon Arctic Feed

Nøkkelinformasjon

Har du spørsmål om prosjektet?