Nyheter

Velkommen til Kick-off med The Bioeconomy Region 14. desember

Kick-off for The Bioeconomy Region er et tverrfaglig samarbeid for nye økonomiske forretningsmuligheter. En konferanse med fokus på skogbasert bioøkonomi, regjeringens bioøkonomistrategi, sirkulærøkonomi, tremekanisk, utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, materialer og bioenergi.

Tid: 14. desember 2017 kl: 10-17, avsluttende middag 17-20
Sted: Vitenparken, Campus Ås, Fredrik A. Dahls Vei 8 ås, Norge

Link til påmelding og program

Til konferansen kommer blant annet:

Maria Hollander, Direktør Paper Province, Moderator
Administrerende direktør i Paper Province siden 2011, har ledet den strategiske forandringen og fornyelsen av klyngen, med sterkt fokus på innovasjon og utvikling innen skogsbasert bioøkonomi.

Olav Veum, styreleder Norsk Skogeierforbund
«Kan avanserte bioraffinerier og biodrivstoff gi forretningsmuligheter for små og mellomstore virksomheter?»
lang erfaring fra fagområdene skog og bioøkonomi, næringspolitikk, forretningsutvikling, ledelse og styrearbeid. Veum har en rekke styreverv, blant annet styreleder i Norges Skogeierforbund, AT SKOG SA, Skogtiltaksfondet, PEFC Norge, leder av valgkomiteen i Norske Skog og styremedlem i NHO Mat og Drikke. Veum er utdannet Forstkandidat (MSc), skogøkonomi/foretaksøkonomi fra NMBU.

Gunnar Olofsson, styreleder Statskog
«Hvilken rolle spiller finansieringsmuligheter for utvikling av nye forretningsområder?»
Styremedlem i Statskog SF siden 2011, og styreleder siden 2014. Han har omfattende kompetanse og erfaring fra svensk og internasjonal skognæring, skogindustri, bioenergi og forskning. Olofsson ledet også strategigruppen SKOG22 – Nasjonal norsk strategi for skog- og trenæringen.

Lars Salvesen, Fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune (KrF)
Salvesen ble første gang valgt inn i Akershus fylkesting i 2003, og har vært leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø 2007-2011. Siden valget i 2011 er han fylkesvaraordfører for Akershus fylkeskommune, og gjenvalgt i 2015.

Thomas Breen, fylkesråd i Hedmark fylkeskommune (AP)
Fylkesråd for Arbeiderpartiet i Hedmark med ansvarsområdene næring, helse og likestilling. Breen leder også styringsgruppa for bioøkonomistrategien i Innlandet. Han er tidligere stortingsrepresentant for Hedmark Arbeiderparti i åtte år og var Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

Link til påmelding og program

Har du spørsmål om artikkelen?

Ann Ingeborg Wålen

Senior forretningsutvikler

Vis profil