Nyheter

Utvikler sensorer for luftmålinger

Forskningsinstituttet NILU har oppdrag med å måle luftkvalitet over store deler av verden. Da er det viktig at måleutstyret er presist og leverer målinger av høy kvalitet. Sammen med Kjeller Innovasjon lanserer de nå en prototype som kan måle luftkvaliteten der man kan trenge små målere.

På verdensbasis estimerer WHO at det dør 7 millioner mennesker for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet.
Hvert eneste år. For Europa er tallene 432 000, og i London 23 000 mennesker.

En målestasjon nær deg

Når man har behov for mange målepunkter i en by, har man ofte behov for flere og mindre målesensorer. Tanken er å kunne måle luftkvaliteten akkurat nå, akkurat der du er. Da forskerne ved NILU tok for seg en serie prosjekter, fant de at de nye, små sensorene som finnes på markedet i dag gir for dårlige måleresultater. I arbeidet med å utrede og teste sensorenes presisjon og robusthet fikk de selv idéer for hvordan man kunne få dem til å levere bedre data, og brukes der folk faktisk befinner seg. Dette ble starten på prosjektet, og senere selskapet Innosense, som eies av Kjeller Innovasjon og Innovation NILU. Kjeller Innovasjon har ansvar for forretningsutvikling og kommersialiseringen av måleenhetene.

Kan gi bedre beslutningsgrunnlag

Med et tett nettverk av små sensorer som gir gode, presise og etterprøvbare målinger, kan man både gi informasjon til innbyggerne og bruke det som grunnlag for beslutninger om for eksempel trafikkregulering og plassering av nye skoler og barnehager. Ved å bruke mange, små sensorer får man et mer detaljert bildeog bedre informasjon, forklarer Pål Midtlien Danielsen, styreleder og fungerende daglig leder i Innosense. Han ser for seg at teknologien vil være spesielt interessant for kommuner og for større konsulentselskaper.- Med små enheter vil Innosense egne seg godt for å måle luftkvalitet ved industriområder, skoler, barnehager, og liknende, sier Pål Midtlien Danielsen.

Smarte byer

Kjeller Innovasjon og Innovation NILU ser for seg at pro- duktet vil passe inn i markedet som stadig utvikles innen såkalt Smart City-løsninger.- Smart City-tematikken handler om å benytte teknologi og applikasjoner for å bidra til et bedre liv for innbyggerne i byene. I Oslo vil du for eksempel kunne få vite når på dagen det er klokt å dra på tur langs Ring 3, og når det ikke er det. Folk skal kunne ta bedre valg når det gjelder miljø og helse, forklarer Midtlien Danielsen.
Selskapet jobber nå med å utvikle prototypen videre, slik at resultatene kan kommersialiseres i nær fremtid.- Vi har søkt patent på teknologien og utvikler et kom- mersielt produkt. I denne sammenhengen tester vi nå sensorplattformen over et lengre tidsrom i Oslo kommune, sier Midtlien Danielsen.

Skal gi bedre resultater: (f.v) Senioringeniør Stian Håland og senioringeniør Torbjørn Heltne ved NILU utvikler ny teknologi som kan måle luftforurensning som påvirker liv og helse.

Om Innosense

  • Innosense-prosjektet er et samarbeid mellom Kjeller Innovasjon og Innovation NILU.
  • For å kunne utvikle prototypen har prosjektet fått støtte gjennom Norges forskningsråds FORNY-program.
  • Med Kjeller Innovasjon som prosjektleder og NILUs fagekspertise har man nå utviklet en mikrosensor som leverer luftmåledata i Oslo og Sarpsborg. I tillegg til Ericsson er begge kommunene partnere i FORNY-prosjektet.
  • Målet for Innosense AS er å bli en internasjonal leverandør av luftkvalitetsdata og informasjon, og bidra til å skape grønnere byer.

(Artikkelen er hentet fra fellespublikasjonen “Forskning og teknologi i verdensklasse” Forskninsparken Kjeller 2017.)