Nyheter

uSEA henter millioner til autonome havinspeksjoner

uSEA er på vei mot å bli en ledende leverandør av miljøvennlige havundersøkelser, både bedre og billigere enn dagens løsninger.

Selskapet utvikler et integrert system av overflate-droner og autonome undervannsfarkoster som muliggjør undersøkelser av havbunnen, uten menneskelig interaksjon. Løsningen skal bidra til å redusere utslipp, redusere kostnader og ikke minst gjøre operasjonene sikrere for de som utfører arbeidet.

Illustrasjonen viser det ubemannede systemet som kan benyttes til havbunnsundersøkelser og kartlegging, rørledning og undersjøisk kabel-inspeksjon samt miljøovervåking.

Kortere vei til markedet

Før jul fikk selskapet innvilget et prosjekt til en verdi av 13 millioner, med støtte fra Norges Forskningsråd. Sammen med pengene fra investorer skal dette gjøre reisen til markedet kortere.

– Dette er et viktig skritt mot vårt mål for å bidra til en bærekraftig fremtid som ledende leverandør av havundersøkelser, sier CEO i uSEA, Felipe Lima.

Bygger team

– Siden oppstarten i 2017 har vi hatt fokus på å bygge et kompetent lag rundt selskapet, og denne emisjonen forsterker planen. Fremover vil vi kvalifisere teknologien og jobbe enda tettere med markedet som har vist stor interesse for vår løsning, forklarer Lima. Han forteller at uSEA er godt fornøyd med å ha bygget et solid fundament for videre vekst, og at emisjonsrunden bringer inn investorer med erfaring fra flere havrelaterte industrier. Investorene tar med seg ulik kompetanse og et bredt og relevant nettverk som kan bidra til å løfte selskapet til et nytt nivå.

Felipe Lima, CEO i uSEA Technologies

Erfarne investorer

Kjeller Innovasjon vil sammen med en rekke private investorer delta i emisjonen på totalt to millioner kroner. Kjeller Innovasjon utvikler selskaper fra tidlig fase og investerer pre-såkornkapital i de kandidatene som viser gjennomføringskraft og et fremragende potensiale.

– Vi er veldig glade for å bli en del av uSEAs satsing på renere løsninger for undersøkelser av havet. Selskapet har en spennende teknologi, et sterkt team, erfarne investorer og passer godt inn i vår investeringsstrategi, sier forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, Jørgen Veiby.

Selskapet ble i høst også tatt opp i ESA BIC Norway, den nasjonale romfartsinkubatoren som administreres av Kjeller Innovasjon.

For mer informasjon, kontakt:

Felipe Lima
CEO, uSEA
felipe.lima(at)useatechnologies.com
+47 971 56 633