Nyheter

Stort innovasjonspotensial på Nedre Romerike

Flere lokale bedrifter på Nedre Romerike har i år fått besøk av Kjeller Innovasjon for å avdekke behov som kan fremme vekst i bedriften.

Gjennom året har Kjeller Innovasjon hatt møter med over 20 bedrifter som alle jobber med ulike former for innovasjon. Bedriftene opererer blant annet innenfor IT, logistikk, industriell produksjon, handel, miljø og konferansevirksomhet. Gjennom prosjektet, støttet av Akershus Fylkeskommune, er målet at bedriftene skal få anbefalinger til konkrete muligheter, metoder og aktiviteter for videre satsning på sine innovasjonsprosjekter. I tillegg vil de få tilgang til et større nettverk av mulige samarbeidspartnere og investorer.

Bakgrunnen til dette prosjektet er tidligere arbeid som ble utført av Kunnskapsbyen Lillestrøm, på oppdrag fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerriket (SNR) i 2017.

Kjeller Innovasjon fikk i begynnelsen av 2019 ansvaret for å løfte dette prosjektet videre. Gjennom den regionale satsningen på innovasjon er målet å videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet, FoU-miljøene og gründerne i regionen.

Arbeidet har avdekket svært mange spennende muligheter for samarbeid mellom bedriftene, men også potensielle koblinger opp mot FoU-miljøene og oppstartsselskaper i Kjeller Innovasjon sin inkubator og portefølje.

Resultatene vil bli tilgjengeliggjort for deltagende bedrifter i februar 2020.

Prosjektet er støttet av Akershus Fylkeskommune, gjennom Regionalt Innovasjonsprogram Oslo og Akershus 2019.

Ser din bedrift på nye muligheter for å utvikle nye produkter og nye tjenester, ta gjerne kontakt med oss for råd.