Nyheter

Profilerer hydrogen for transportbransjen

Fra venstre: Ulf (HYOP), Vidar Sannerhaugen (Kjeller Innovasjon), Daniel Bugel (OREEC), Preben Vie (IFE), Kristian Vik (Norsk Hydrogenforum). Tekst og foto: Linda Sjåstad Andreassen.

Det er behov for mer kunnskap om hydrogen som drivstoff. Hydrogenmiljøet på Kjeller er samlet på Transport og Logistikk 2016, og interessen fra bransjen har vist seg å være stor. Hydrogen blir et stadig mer interessant alternativ innenfor logistikk og tungtransport.

– Det er viktig og svært nytting å møte transportbransjen som skal bruke hydrogen framover. Ved å gå sammen om en felles stand blir vi mer synlige og opplever å få mye spørsmål, både på basisnivå og mer avanserte problemstillinger. Vi har snakket med flere aktører som har fått nye ideer vi hører de vil videreutvikle, sier Kristian Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

HYOP og OREEC er partnere i det skandinaviske Interreg-prosjektet Blue Move, hvor den norske utviklingen har en foregangsrolle. -Den norske utviklingen for tiden er veldig spennende, og legger premisser for også større potensiale i våre naboland, sier Vik.

– Vi treffer mange av våre fremtidige hydrogenbrukere her, sier Ulf Hafseld i HYOP.