Nyheter

ProblemSolvers Sol og Energi

ProblemSolvers er et seks ukers innovasjonsprogram hvor deltakerne skal finne nye forretningsmuligheter ved å utforske forskjellige bransjer. Denne gangen er det sol- og energibransjen som står for tur.

Målet er at deltakerne får en unik innsikt i bransjen som enten kan gjøre dem attraktive som arbeidstakere, eller gi grunnlag for egen gründerbedrift. Kjeller Innovasjon samarbeider med Solenergiklyngen og ProblemSolvers og ønsker å invitere deg til å utforske mulighetene innenfor solenergi og energisystemer.

Programmet gir deltakerne innblikk i bransjens teknologi og marked, samt at deltakerne bygger et solid nettverk inn mot bransjen. I samarbeid med Solenergiklyngens medlemsbedrifter skal 20 deltakere utforske bransjen for å finne potensiale for innovasjon. Hovedvekt i programmet ligger på ideutvikling, forretningsmodellering, og testing mot markedet. I starten av programmet blir deltakerne utplassert hos medlemsbedriftene for å lære om bedriftens utfordringer og hvor de ser rom for innovasjon. Deltakerne vil også få innføring i bedriftsetablering, og for deltakerne kan programmet være et springbrett inn i egen oppstartsbedrift. Det vil bli benyttet metodikk som design thinking og lean startup. Det vil bli gitt mer informasjon om programmet under Cleantuesday 12. september om Solbransjens utvikling med korte faglige innlegg med påfølgende mingling.

Har du spørsmål om artikkelen?