Nyheter

Ny rominkubator, ESA BIC NORWAY, etableres på Kjeller

Kjeller Innovasjon etablerer, i samarbeid med Norsk Romsenter, ESA BIC (European Space Agency – Business Incubation Centre) Norway – et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi. ESA BIC Norway blir et flaggskip for innovasjon og nyskapning for romindustrien ved å gjøre romteknologi tilgjengelig for bruk i nye eller andre bransjer, samt å inspirere og motivere entreprenører til å ta i bruk romteknologi. Initiativet er støttet av Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune.

Kjeller Innovasjon vil samarbeide med Startup Lab i Oslo, Norinnova i Tromsø og Validé i Stavanger om programmet. Inkubatoren skal støtte oppstartsbedrifter som videreutvikler romteknologi til nye produkter, applikasjoner og tjenester. Målet er 25 oppstartsbedrifter i løpet av de første fem årene. ESA BIC NORWAY er den tyvende ESABICen som åpnes i Europa. Hvert år får cirka 150 nye bedrifter støtte fra ESA BIC-programmet og totalt har mer enn 650 firmaer over hele Europa fått starthjelp. ESA BIC Norway vil annonsere inntil to utlysninger årlig, hvor oppstartsbedrifter eller gründere kan søke om støtte og opptak i inkubatoren. Tidspunkt for opptak annonseres i løpet av september.

Ønsker du å vite mer om programmet? Se esabic.no

Åpningen vil finne sted hos Kjeller Innovasjon fredag 31. august 2018

Program
10.45 – 11.00 Ankomst registrering
11.00 – 11.20 Velkommen Ralph W. Bernstein, CEO Kjeller Innovasjon
____________Johann-Dietrich Wörner, ESA Director General
____________Christian Hauglie-Hanssen, Adm.dir. Norsk Romsenter
11.20 -11.30 Offisiell åpningsseremoni
11.30 -11.40 Presentasjon av startups/prosjekter
11.40 -11.50 Signering og foto
11.50 – 13.00 Utstillingsvandring med enkel lunsj og mingling. Møt selskaper og prosjekter som benytter romteknologi i sine løsninger.