Nyheter

Ny opptaksrunde i rominkubatoren

Stefan Gustafsson fra ESA, Orbital Machines, Vake, Ntention og KI og StartupLab

Den norske rominkubatoren European Space Agency Buisness Incubation Centre (ESA BIC) Norway, åpner nå opp for flere startups.

ESA BIC Norway ble etablert i 2018- og har det siste året tatt opp seks selskaper. Nå er det klart for ny opptaksrunde med søknadsfrist 10.mai 2020.

-Vi er på utkikk etter selskaper som utvikler tjenester eller produkter med stort kommersielt potensiale, forteller prosjektleder i ESA BIC Norway, Kristine Koslung.

Selskapene kan enten utvikle tjenester der satellitt er en essensiell komponent i løsningen, eller utvikle produkter som kan benyttes for å skape verdi i rommet.

Kompetanse fra European Space Agency

Selskapene som blir tatt opp i ESA BIC Norway får tilgang på kunnskap og kompetanse direkte fra ESA personell, i tillegg til partnerne vi har her i Norge.

-Tett samarbeid med industri, Norsk Romsenter, Forskningsinstitutter og miljøer her i Norge, setter oppstartsbedriftene i en unik posisjon til å skalere internasjonalt, forteller Koslung.

ESA BIC Norway er en del av et større nettverk bestående av over 20 inkubatorer i Europa. Sammen jobbes det tett på tvers av landegrenser for å legge til rette for globalisering og utvikling som gagner selskapene og brukerne av tjenestene som utvikles.

Selskapene får også tilgang på kapital, kontorlokaler, testfasiliteter og kompetansepersoner i Kjeller Innovasjon, StartupLab, Validé og Norinnova i tillegg til eksterne partnere.

Stort spekter blant selskapene

Inkubtorselskapene jobber innenfor både oppstrøms- og nedstrømsegmentene.

Variasjonen er stor- Vi har selskaper som effektiviserer landbrukssektoren, overvåker og detekterer skip gjennom satellittbilder, selskap som utvikler en elektrisk motor for bæreraketter til småsatellitter, samt et selskap som utvikler utstyr som skal gjøre oppgavene til astronauter enklere å utføre, forteller prosjektlederen.

Selskapene kan du lese mer om på www.esabic.no.

ESA astronaut Matthias Maurer og co-founder i Ntention Magnus Arveng

Inviterer til webinar for nye søkere

15. April inviteres interessenter til å delta på et webinar som tar deg gjennom søknadsprosessen, søknadsdokumenter og kriteriene man må oppfylle for opptak. For å delta på dette webinaret kan du sende en epost til kristine@esabic.no