Nyheter

Ny global markedsplass for Internet of Things

Gitte Bromander, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, bistår Håkon Wirstad og Tore Larsen i IoT2Market.

I dag er det langt flere ting enn mennesker som er koblet til internett. IoT-teknologien er i kraftig vekst, men markedet er uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Dette vil gründerne bak IoT2Market gjøre noe med.

Nå lanserer selskapet en åpen markedsplass for IoT. Her skal det være enkelt å finne frem til de beste aktørene, produktene og tjenestene i markedet. Alle som driver med noe IoT-relatert, vil kunne benytte løsningen.

– Målet er å skape verdens største uavhengige IoT-økosystem, forteller Tore Larsen, CEO i IoT2Market.

Larsen har mer enn 15 års erfaring med IoT fra Telenor. Nå vil han bruke sin kunnskap og sitt nettverk til å bygge en plattform som er attraktiv for både kjøpere og selgere av IoT løsninger og tjenester.

– Markedsplassen dekker et tydelig behov ved å muliggjøre samhandling mellom ulike aktører, samt gjøre det lettere for kunder å benytte seg av IoT baserte løsninger, sier Gitte Bromander, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon.

IoT2Market tegnet nylig en avtale med inkubatoren til Kjeller Innovasjon. Larsen håper samarbeidet vil kunne bidra til å videreutvikle markedsplassen, hvor norske startups og forskningsmiljøer kan fremstå som ledende i å utvikle nye tjenester og løsninger innenfor IoT.

– Målet er å få med 2.000 selskaper i løpet av neste år, og 10.000 i løpet av 2022.

Selskapet, som ble etablert i mars i år, har allerede opplevd stor interesse fra flere globale virksomheter, mindre bedrifter og oppstartselskaper. Kjeller Innovasjon har også gått inn med midler i IoT2Market.

– IoT-teknologien er i ferd med å nå kritisk masse globalt. Med den erfaringen teamet har ser vi spennende utviklingsmuligheter, både for bedrifter og FoU-miljøer i vårt økosystem, sier Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon.

– Plattformen tilbyr en «missing link» i økosystemet. Derfor har vi også gjort en strategisk investering i IoT2Market. Som deleier skal vi bidra til at selskapet lykkes, avslutter Ras-Vidal.