Nyheter

Norsk teknologiselskap er markedsleder i India med over 1 million installasjoner

Østfold Follo Nyskapingsfond gjør sin aller første investering med Tiny Mesh. Fondet forvaltes av Kjeller Innovasjon, med Mariann Ødegård som daglig leder. Her sammen med Thorstein Tønneson, gründer i Tiny Mesh.

Softwareselskapet Tiny Mesh leverer en unik løsning som inngår i automatisk avlesning av strømforbruk. Løsningen er spesialtilpasset for markeder med sterkt kostnadsfokus. Målet er å beholde markedslederposisjonen i et marked med varslede anbud på 300 millioner strømmålere. Det indiske markedet er krevende, men fortsatt suksess vil bane vei for tilsvarende posisjon i et voksende globalt marked.

Selskapet har utviklet en kommunikasjonsplattform for Internet of Things (IoT). IoT eller på godt norsk; tingenes internett handler om å koble flere enheter til internett. Plattformen som Tiny Mesh har utviklet kan benyttes innen mange områder, men akkurat nå er det avlesning av strøm som får fokus. Markedet er enormt og selskapet har sikret seg avtaler med fire av de fem største leverandørene i India. Tiny Mesh leverer en liten del av det fysiske sluttproduktet, men en stor del av den tekniske funksjonaliteten.

Østfold Follo Nyskapingsfond gjør sin aller første investering med Tiny Mesh

– Tiny Mesh er et selskap som tar norsk teknologi ut i verdensmarkedet og samtidig skaper vekst i Østfoldregionen, sier Mariann Ødegård, daglig leder i Østfold Follo Nyskapingsfond.

Østfold Follo Nyskapingsfond skal investere i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold. Fondet ble opprettet i 2016 og gjør med dette sin første investering.

Østfold Follo Nyskapingsfond gjør sin aller første investering med Tiny Mesh. Fondet forvaltes av Kjeller Innovasjon, med Mariann Ødegård som daglig leder. Her sammen med Thorstein Tønneson, gründer i Tiny Mesh.

– Vi har alle stor tro på at Tiny Mesh både skal kunne gi avkastning til investorene, samt bidra til å skape flere arbeidsplasser og nye teknologimiljøer i regionen, sier Ødegård.

Thorstein Tønnesen, gründer i Tiny Mesh og lokalpatriot, sier han er glad for å få inn eiere med samme verdisyn som seg selv. Tønnesen har selv vært med på utviklingen i lokalindustrien helt siden tidlig 80-tallet, og trekker spesielt frem menneskene og kompetansen fra dette miljøet. Han forteller at det spirer og gror i gründermiljøene i Mossregionen nå. Tette bånd til Ås-miljøet og godt samarbeid og tillitt mellom selskapene er med på å bidra til verdiskaping for regionen, nasjonalt og også internasjonalt.

Selv har Tønnesen knyttet til seg et sterkt team med komplementerende kompetanse. Teamet fra selskapet Incepto har flere markedsorienterte ressurspersoner med erfaring fra å etablere og utvikle selskap. Med et stort nettverk,

Har du spørsmål om artikkelen?