Nyheter

Norges første innovasjonsplattform for energiteknologi i et internasjonalt miljø

Preben Strøm i NCE Energy Technology – Energy Valley, Ralph W. Bernstein i Kjeller Innovasjon og Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen på plass i det nye miljøet på Fornebu. Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde

NCE Energy Technology – Subsea Valley, Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon slår sine kunnskaps- og industrimiljøer sammen i en felles satsning som åpner på Fornebu i dag 10.april. Samarbeidsplattformen har fått navnet Energy.invented.

– Vårt mål er å skape et verdensledende økosystem for energiteknologi i Osloregionen, der vi knytter sammen innovatører, industri, forskning og investorer, nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med utviklingen av fremtidens energiløsninger, sier daglig leder Preben Strøm i NCE Energy Technology – Subsea Valley.

Energy.invented gir tilgang til verdens ledende selskaper innen olje/gass, kraft, solenergi, maritimt/shipping, offshore vind, samt et sterkt etablert samarbeid med ledende forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.
– Ved å samle de beste miljøene til en slik satsing kan vi tilby et komplett økosystem som framstår som ekstremt attraktivt for oppstartsselskaper eller selskap som ønsker å vokse (start-ups / scale-ups), sier Strøm.

Med på laget er en av Norges mest erfarne Siva-inkubatorer for teknologidrevne oppstartsbedrifter. Inkubatoren til Kjeller Innovasjon har i løpet av 25 år bistått mer enn 120 bedrifter som omsetter for 6 milliarder. Selskapene som tas opp i inkubatoren har et godt team, en skalerbar forretningsmodell og ambisjon om vekst og internasjonalisering. Målet er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

Tettere samarbeid er viktig

– Tilgang på kompetanse fra forskning, næringsliv og finans samt tettere samarbeid med aktører i hele verdikjeden er vår oppskrift for å lykkes, sier administrerende direktør Ralph Bernstein i Kjeller Innovasjon. Han ser nå frem til å bli en del av den nasjonale satsningen på nyskapning innen energiteknologier.
– Sammen skal vi skape innovasjoner som løser samfunnsutfordringer og bidrar til økt nasjonal verdiskaping, sier han.

Community

Energy.invented kan også tilby gratis kontorfasiliteter for utvalgte oppstartsselskaper, som for eksempel faste eller fleksible kontorplasser, tilgang til mentorer, workshops og et bredt utvalg av ulike servicefunksjoner. Tilknytningen til fellesskapet skal være så løs eller fast som man selv ønsker og har behov for. Både klyngene, inkubatoren og industripartnerne vil bidra med kompetanse innen innovasjon, skalering, investeringer, internasjonalisering og samarbeid.

Verdens ledende akseleratorprogram for energi i nabolaget

I fjor ble det kjent at blant andre Equinor og Kongsberg gikk inn som partnere i Techstars Energy Norway, verdens første akseleratorprogram i Techstars regi med tema energi.
– I en intens prosess ble 10 utvalgte startups innen energi valgt ut fra flere hundre søkere fra hele verden, og var 3 måneder hos Equinor på Fornebu i fjor høst. Flere av disse fikk kontrakter i Norge som et resultat av deltakelse i Techstars Energy. Når vi nå åpner vår innovasjonsplattform, sammen med de sterkeste energimiljøene i Norge, skaper vi en unik synergi. Et av målene våre er jo at selskapene som deltar i Techstars velger å bygge selskapene sine her i Norge, og starter dette arbeidet med å etablere seg hos Energy.invented på Fornebu, forklarer Preben Strøm.

En utrolig mulighet for regionen og landet

– Som et nasjonalt ekspertisesenter for energiteknologi (NCE), i en klynge med over 32.000 jobber innen energiteknologi, med en årlig verdiskaping på mer enn 50 milliarder kroner, er det nesten en selvfølge at Norges første innovasjonsplattform for energiteknologi åpner i regionen vår. Fra industrieventyrene på Notodden og Kongsberg til verdens ledende selskap innen digitalisering og visualisering i Osloregionen, har vi nå kommet langt i å realisere våre ambisjoner om å gjøre denne regionen til en verdensledende hub for energiteknologi, sier Strøm.

Kinderegg

I følge Mc Kinsey Global Energy Perspective 2017 regner man med at 64 prosent av verdens nye energi fram mot 2050 vil komme fra solenergi. Den norske solenergiklyngen har i dag 85 partnere som jobber mot det norske og det nasjonale markedet.
– Vi er veldig glade for denne muligheten til økt samarbeid med NCE Energy Technology og Kjeller Innovasjon. Dette kinderegget vil sørge for at de beste ideene, de beste hodene og den beste erfaringen fra to viktige energisektorer og et ledende inkubatormiljø møtes og drar nytte av hverandre. Med den farten vi ser innen innovasjon og markedsutvikling på fornybar energi internasjonalt er det klart at vi må melde oss på, trekke ut det beste vi har og jobbe sammen, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

Et eksempel er innovasjon og forretningsutvikling innen flytende solenergi.
– Norge har et unikt fortrinn ved å kunne koble sammen det vi er best på: fornybar energi, maritime næringer og offshore-kompetanse. Når vi ser at solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, så er jo dette et marked vi som nasjon bør ta en del av, sier hun.

Stort potensial for lønnsomme fornybare investeringer

Offentlig støtte har vært en viktig faktor for etableringen av norske energiselskaper.
– Et sterkere fokus på innovasjon, tidligfase, og skalering vil kunne gi norsk fornybarindustri en bedre plassering og en raskere vekst i et marked som nå ser ut til å ta helt av. Det er nå vi må kjenne vår besøkelsestid, og ta en plass ved dette bordet, sier Trine Kopstad Berentsen.

De tre partnerne har mottatt støtte til samarbeidet gjennom RIP regionalt innovasjonsprogram i Akershus fylke og Oslo kommune for tre år fremover.

Har du spørsmål om artikkelen?