Nyheter

Kjeller-selskaper på børs gjennom Nordic Technology Group

Denne uken gikk de fire Kjeller-selskapene Wavetrain, CondAlign, Hybrid Energy og Hystorsys på børs gjennom Nordic Technology Group.

«En milepæl for videre kommersialisering av banebrytende teknologier fra forskningsmiljøet på Kjeller»

– Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon –

Nordic Technology Group ble notert på Euronext Growth i Oslo 5. juli, og kommersialiserer teknologier innen tre forretningsområder; Sensorteknologi (Wavetrain), nanomaterialer (CondAlign) og grønn energi (Hybrid Energy og Hystorsys). Kjeller Innovasjon har vært med siden starten i flere av selskapene, og har støttet kommersialiseringen gjennom sinTTO-funksjon, Siva-inkubatoren samt prosjekter finansiert av Forskningsrådets FORNY-program. Gjennom vårt investeringsfond, Akershus teknologifond, blir Kjeller Innovasjon med videre som deleier i Nordic Technology Group.

«Nyskapende og disruptiv teknologi løser gamle problemer på nye måter og adresserer ofte helt nye markeder. Kommersialisering av Deep Tech krever derfor en kombinasjon av tålmodighet og ekstrem målbevissthet. Kjeller Innovasjon jobber nå med å kommersialisere neste bølge av bærekraftige teknologiselskaper.»

– Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon –

Kort om de fire Kjeller-selskapene i Nordic Technolgoy Group:

Wavetrain:
Spin-off fra NORSAR. Providing secure and affordable level crossing safety by ease of installation, use and maintenance. The Wavetrain technology makes it possible to detect trains directly at a level crossing with all components normally located within 15 meters. The Wavetrain solution significantly reduces installation and life cycle cost whilst retaining the required quality and security at the crossing. Les mer på NORSARs hjemmeside.

CondAlign:
Spin-off fra IFE. Patented and ground-breaking technology for efficient production of conductive tape and membranes, helping their technology partners develop break-through products.

Hybrid Energy:
Spin-off fra IFE. High temperature heat pumps with high efficiency, contributing strongly to both reduction of CO2 emission and lower energy OPEX.

Hystorsys:
Spin-off fra IFE. Metal Hydride Hydrogen Compressors and Storage Systems. The compressor has no moving parts and practically no noise and vibrations. Using waste heat the compressor may be operated at almost no energy cost. The metal hydride compressors have a very low maintenance level, and hence also low maintenance cost. Solid-state hydrogen storage in metal hydrides is a safe and compact way to store hydrogen at low pressures.

Har du spørsmål om artikkelen?

Daniel Ras-Vidal

Administrerende direktør og konstituert klyngeleder for H2 Cluster

Vis profil